ACCN krijgt contract voor verwerking bodemassen van Attero

Deze joint venture, bestaande uit Boskalis Environmental en Inashco, bouwt voor de verwerking van de assen een geavanceerde installatie in het Amsterdamse havengebied.

Trefwoorden: #ACCN, #afvalenergiecentrale, #Amsterdams havengebied, #Attero, #bodemassen, #Boskalis Environmental, #Inashco

Lees verder

Techniek

( Foto: Inashco )

ENGINEERINGNET.NL - ACCN gaat alle bodemassen van Attero verwerken voor een periode van 10 jaar, waarbij dit contract een waarde heeft van tenminste 100 miljoen euro. Dit is mede afhankelijk van de marktprijzen van de gewonnen metalen.

Het aandeel van Boskalis in ACCN bedraagt 50% en de resultaten worden door Boskalis als deelneming verwerkt.

De afvalenergiecentrales van Attero in Moerdijk en Wijster produceren jaarlijks circa 450.000 ton bodemassen. Voor de verwerking van deze assen bouwt ACCN een geavanceerde installatie in Nauerna in het Amsterdamse havengebied, gebaseerd op een door Boskalis Environmental ontwikkeld reinigingsprocedé.

Door de verwerking kan de bodemas vrijwel volledig als grondstof worden hergebruikt en draagt Boskalis bij aan de circulaire economie. De minerale fractie, bestaande uit zand en granulaat, is een vrij toepasbare bouwstof in civiele werken van Boskalis en de waardevolle en schaarse metalen worden door Inashco als grondstof vermarkt.

De combinatie Boskalis - Inashco biedt daardoor een integrale oplossing en ontzorgt Attero van het reinigen en verwerken van de bodemas. Tevens voldoet Attero met deze afspraak aan haar verplichting jegens de Nederlandse overheid in het kader van de Green Deal Bodemassen.