Langdurige werkloosheid vorig jaar gedaald

CBS meldt dat de langdurige werkloosheid in 2016 is gedaald is ten opzichte van een jaar eerder. Ook onder 55-plussers nam het aantal langdurig werklozen af.

Trefwoorden: #CBS, #jobs, #langdurig werklozen, #statistiek, #vacature, #werk, #werkloosheid

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Na zes jaren stijging daalde het aantal langdurig werklozen in 2016 naar 216.000. In 2015 waren er nog 259.000 langdurig werklozen.

Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was een jaar eerder al een kleine daling ingezet. Onder 55-plussers nam toen het aantal langdurig werklozen nog met 12.000 toe tot 88.000. Dit beeld is bekend uit de vorige periode met oplopende werkloosheid, ruim tien jaar geleden.

Ook toen bleef het aantal langdurig werkloze ouderen lang groeien. Een verschil met toen is dat er nu in verhouding meer langdurig werklozen ouder zijn dan 55 jaar. In de andere leeftijdsgroepen was de toename de afgelopen jaren minder groot.

Ook de totale werkloosheid onder 55-plussers begon een jaar later te dalen dan bij de jongere leeftijdsgroepen. De toename van de werkloosheid bij ouderen begon echter ook een jaar later, in 2010 in plaats van in 2009, dan bij de andere groepen. Onder 55-plus-mannen daalde de werkloosheid in 2016, maar bij vrouwen uit de leeftijdsgroep was er nog een toename.

Het beeld verandert iets als niet naar het aantal werklozen wordt gekeken, maar naar het gehele onbenutte arbeidsaanbod zonder werk. Zo zijn er mensen die wel op zoek zijn naar werk, maar niet zouden kunnen starten en er zijn mensen die juist niet op zoek zijn naar werk maar wel direct kunnen beginnen.

In 2016 waren er bijvoorbeeld 22.000 mannen en 28.000 vrouwen van 55-plus die wel zouden kunnen beginnen met werken maar niet meer naar werk zochten, omdat ze niet verwachtten nog een baan te krijgen.

Deze ontmoedigden en mensen, die om andere redenen niet recent hebben gezocht of niet onmiddellijk kunnen starten, tellen niet mee in het werkloosheidscijfer. Worden deze wel betrokken in de beschouwing, dan loopt de ontwikkeling bij vrouwen en mannen meer gelijk op.


(bron en infographics: CBS)