Bouw Maritiem Onderzoekscentrum opgestart

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft onlangs de eerste spadesteek voor de bouw van het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende gegeven.

Trefwoorden: #Ben Weyts, #KU Leuven, #maritiem onderzoekscentrum, #onderzoek, #UGent, #Vlaanderen, #Waterbouwkundig Laboratorium

Lees verder

nieuws

( Foto: vlaanderen.be )

ENGINEERINGNET.BE - In dit nieuwe onderzoeks­centrum zullen het Waterbouwkundig Laboratorium, KU Leuven en UGent baanbrekend onderzoek verrichten naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee.

Samen met de twee universiteiten investeert Vlaanderen 28 miljoen euro in het nieuwe maritieme onderzoekscentrum dat in 2020 operationeel moet zijn.

Minister Ben Weyts: “De Vlaamse havens, die als toegangspoort tot Europa een belangrijk deel van de Europese in- en uitvoer verwerken, zijn de motor van onze economie en welvaart. Het verzekeren van hun toegankelijkheid voor steeds groter wordende schepen is cruciaal voor onze economische positie en het behoud van welvaart.”

“Voor bouwers van windmolens, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie, biedt dit nieuw maritiem onderzoekscentrum heel wat mogelijkheden. Het onderzoek dat er gebeurt, zal bijdragen tot het beperken van bouwrisico’s op zee en zal grote en kleine bedrijven toelaten sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt.”

Het nieuw maritiem onderzoekscentrum wordt gebouwd op de terreinen van Plassendale 1, in de achterhaven van Oostende. Hierdoor krijgt dit gebied van de Oostendse haven een boost en biedt het kansen aan andere bedrijven om zich hier verder te ontplooien in deze materie.

Het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum is een 2-in-1-complex dat onderdak biedt aan een grote sleeptank en een golfbak.

Als alles goed verloopt, zouden de eerste onderzoeken in 2020 van start kunnen gaan.