Vlaamse regering hervormt energie-intercommunales

Eind vorige week besliste de Vlaamse regering dat Eandis en Infrax tot één overkoepelende werkmaatschappij zullen fuseren. Ook het takenpakket, de mandaten en vergoedingen wordt herbeken.

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #distributienetbeheerder, #duurzaamheid, #Eandis, #energie, #fusie, #Infrax, #Vlaamse Regering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaanderen telt op dit moment elf distributie­netbeheerders die de elektriciteits- en aardgasnetwerken uitbaten en openbare dienstverpli

htingen vervullen (premies uitkeren, optreden als sociale leverancier, enzovoort). De twee overkoepelende werkmaatschappijen Eandis en Infrax hebben respectievelijk zeven en vier Vlaamse distributienetbeheerders onder hun hoede.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zei enkele weken geleden al dat er best één grote overkoepelende werkmaatschappij komt. Eandis en Infrax kondigden reeds aan dat ze zullen fuseren tot één structuur, onder de naam Fluvius. Het takenpakket van de distributienetbeheerders zal in de toekomst strenger afgebakend worden. De minister wil immers een terugkeer naar de kerntaken, die het openbaar belang dienen.

De overstap naar hernieuwbare energie zal naast het verdelen van gas en elektriciteit wel nieuwe taken met zich meebrengen. Zo zullen de distributienetbeheerders verantwoordelijk zijn voor de uitrol van digitale meters en slimme netten. Aangezien energie in de toekomst meer en meer lokaal opgewekt zal worden, is het belangrijk dat de distributienetbeheerders sterk lokaal verankerd zijn. Elke gemeente blijft dus vertegenwoordigd in de Regionale Overlegcomités.

Tommelein: ‘Maar die vertegenwoordiging beschouwen we niet langer als een mandaat en er staat bijgevolg geen vergoeding tegenover. Op die manier schrappen we 238 mandaten.’

Voor beslissingen van bovenlokaal belang, blijft de Raad van Bestuur van de distributienetbeheerders verantwoordelijk. Die mag echter niet meer dan vijftien leden tellen, en waar er vandaag minder zijn mogen er geen nieuwe bijkomen. Dat betekent minimum 71 mandaten minder.

Tot slot zal in de Raad van de Bestuur van de eengemaakte werkmaatschappij per distributienetbeheerder minstens één vertegenwoordiger zetelen, met een maximum van 20 leden. Er zullen ook geen parlementsleden meer in zetelen, naar analogie met andere intercommunales. Een derde van de leden moet van het andere geslacht zijn.

De werking en de beslissingen van de distributienetbeheerders moeten in lijn zijn met het Vlaamse energiebeleid. Daarom wordt een strikt protocol afgesloten tussen CEO, managementcomité en de voorzitter van de werkmaatschappij enerzijds en de minister van Energie anderzijds.

De legale en extra-legale vergoedingen van de CEO en het managementcomité van de netbeheerders, zullen in de toekomst voldoen aan de minister-presidentnorm.