Geen Saudische mega-investering in Antwerpse haven

Het Havenbedrijf Antwerpen en Energy Recovery Systems Company (ERS) hebben in gezamenlijk overleg besloten om de optie van ERS op de Churchill site te annuleren.

Trefwoorden: #Antwerpse haven, #Churchilldok, #Energy Recovery Systems Company, #ERS, #havenbedrijf Antwerpen, #waste-to-chemicals

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - ERS heeft aan het Havenbedrijf aangegeven dat het meer tijd nodig heeft om de mijlpalen te behalen die door het Havenbedrijf waren opgelegd. Als gevolg daarvan vervalt de optie op de Churchill site die ERS vorig jaar kreeg van het Havenbedrijf.

ERS blijft echter verder werken aan het project van de Waste-to-Chemicals (WtC) installatie die het in de haven van Antwerpen wil realiseren. Het Havenbedrijf moet nu op zoek naar een nieuwe investeerder voor de 88 ha tellende site aan het Churchilldok en zal daarvoor een nieuwe internationale marktbevraging lanceren.

In mei 2015 maakte ERS bekend dat het een grootschalige productie van groene ammoniak en groene ureum (kunstmest) wilde opstarten in de Antwerpse haven, goed voor een investering van 3,7 miljard euro en een potentiële tewerkstelling van 900 FTE.

Naast de vele integratiemogelijkheden met het Antwerps industrieel platform, zou de WtC installatie (die afvalstromen als grondstof gebruikt) ook een belangrijke stap betekenen in de ontwikkeling van een circulaire economie.

In mei 2016 verkreeg ERS een optie op de Churchill site. Op dat moment had PwC, op vraag van het Havenbedrijf, het dossier van ERS reeds grondig doorgelicht. PwC bevestigde aan het Havenbedrijf de intrinsieke waarde van een project uit de circulaire economie voor de Antwerpse haven, maar stipte tegelijkertijd een aantal aandachtspunten in het dossier aan.

Zo moest er meer duidelijkheid komen over de technische projectpartners, de financiering van het project en de leveringszekerheid en de kwaliteit van het niet-recycleerbaar afval en de impact op de bestaande afvalverwerkingssector. Het Havenbedrijf besliste daarom om het verkrijgen van de optie te koppelen aan het verduidelijken van deze aandachtspunten, die vertaald werden in mijlpalen die moesten gerealiseerd worden tegen afgesproken deadlines.

Gaandeweg werd steeds duidelijker dat het projectmanagement van ERS onvoldoende in staat was om de antwoorden aan te leveren op de momenten dat ze gevraagd werden.