Arbeidsongevallencijfers uitzendkrachten in dalende lijn

Uitzendarbeid blijft populair, maar positiever is dat samen met de groei van de tewerkstelling het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle blijft.

Trefwoorden: #arbeidsongeval, #preventie, #Preventie en Interim, #uitzendarbeid, #uitzendkracht

Lees verder

nieuws

( Foto: © Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40. Sinds het ontstaan van Preventie en Interim zijn de arbeidsomstandigheden voor de uitzendkrachten bij de werkgever sterk verbeterd.

In 2016 werden meer dan 214 miljoen uren uitzendarbeid gepresteerd door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Dit betekent een toename van bijna 9,7% t.o.v. 2015. Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat een belangrijke stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd (in 2015 7% en in 2014 10%).

Uitzendbureaus erkend voor activiteiten in de bouw nemen 2,8% van de totale uitzendarbeid voor hun rekening terwijl het aandeel tewerkgestelde jobstudent-uitzendkrachten in de uitzendsector ruim 12% bedraagt. In 2016 hebben meer dan 225 000 jobstudenten meer dan 27 miljoen uren gepresteerd.

De frequentiegraad (Fg) bleef ook in 2016 net onder de 40 (Fg 39,9). Het is het vierde jaar op rij dat de Fg rond de grens van 40 schommelt. Dit betekent dat samen met de groei in tewerkstelling van uitzendkrachten het aantal arbeidsongevallen onder controle blijft.

In vergelijking met 2000 is de frequentiegraad gedaald met meer dan 60%. Een zelfde trend is er bij de jobstudenten waarbij sedert de start van de bevraging het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld is, maar de frequentiegraad daalde met meer dan 75%.

Het aantal verloren dagen uitgedrukt in de ernst van de arbeidsongevallen (Weg) is al vijf jaar stabiel. In 2016 daalde de Weg tot 0,83. Dit is de laagste waarde sinds het begin van deze eeuw.

In vergelijking met 2000 is de ernst van de arbeidsongevallen met meer dan 47% verlaagd of het aantal verloren dagen per 1.000 gepresteerde uren bedroeg in 2000 nog 1,81. In 2016 daalde het aantal dagen arbeidsongeschiktheid per ongeval licht t.o.v. 2015.

Ook in 2016 slagen de preventiedeskundigen in de sector om bij grotere tewerkstelling van uitzendkrachten de eisen voor "veilige arbeidsomstandigheden op de werkplek bij de gebruiker voor de uitzendkracht" te beheersen.

Het voorkomen van arbeidsongevallen van uitzendkrachten blijft een heel belangrijk gegeven in de uitzendsector. Het klimaat op de arbeidsvloer verbetert en de sensibilisatie om arbeidsongevallen van uitzendkrachten te voorkomen werkt.


Preventie en Interim (PI) is de “Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid “ en heeft als opdracht het verlagen van arbeidsongevallen van uitzendkrachten via sensibilisatie en bewustmaking van de veiligheid op de werkplek.