400.000 euro voor Researchlab Automated Driving Delft

Het lab is een fysieke proeftuin op en rond de campus van TU Delft voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van producten en innovaties op het gebied van automatisch rijden.

Trefwoorden: #automatisch rijden, #Energieagenda Watt Anders, #Metropoolregio Rotterdam Den Haag, #Researchlab Automated Driving Delft, #TU Delft

Lees verder

research

( Foto: Provincie Zuid-Holland )

ENGINEERINGNET.NL - Het Researchlab Automated Driving Delft start eind juni met onderzoek naar automatisch rijden in het verkeer. De provincie investeert bijna 400.000 euro in het onderzoek. Ook Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Delft dragen financieel bij.

Het lab is een fysieke proeftuin op en rond de campus van de TU Delft. In deze proeftuin ontwikkelt, test, demonstreert en valideert de TU Delft, hogescholen en het bedrijfsleven producten en innovaties op het gebied van automatisch rijden. Daarnaast worden slimme oplossingen onderzocht voor fietsgebruik.

Gedeputeerde Floor Vermeulen benadrukt het belang van het researchlab: “Goede bereikbaarheid is één van de prioriteiten van de provincie. Automatisch Rijden kan daar in de toekomst een positieve bijdrage aan leveren. Dat Automatisch rijden er aan komt staat vast. Het gaat echter niet vanzelf. Daarom vinden wij het belangrijk om als provincie te investeren in het researchlab. Het lab is tegelijkertijd een goede plaats om slimme en innovatieve fietsoplossingen te ontwikkelen.”

Met het Researchlab Automated Driving Delft realiseert de TU Delft een onderzoeksfaciliteit om de diverse onderzoeksvragen die nu nog in de weg staan voor grootschalige uitrol van autonoom vervoer te beantwoorden.

In een realtime testomgeving op de openbare wegen van het campusterrein kunnen er met diverse voertuigen onderzoeken gedaan worden naar de 'mens-machine-interactie', inclusief acceptatie door andere weggebruikers.

Een dergelijke gedeelde ruimte vereist een veilige en acceptabele interactie van automatische voertuigen met andere weggebruikers. Door zijn hoge fietsdichtheid biedt de TU Delft campus ook uitstekende mogelijkheden om deze fietsers-interactie te onderzoeken en te verbeteren.

De door de provincie verstrekte subsidie maakt onderzoek naar ‘slim fietsen’ en ‘automatisch rijden’ mogelijk en past in de investeringsagenda van de provincie samen met de MRDH om verschillende “fieldlabs” te realiseren.

In 2019 worden de resultaten van het onderzoek bekend. Het uitgangspunt is dat alle onderzoeksresultaten uit het lab open en toegankelijk zijn.

Steeds vaker worden verschillende soorten vervoersmiddelen gecombineerd om efficiënt van A naar B te komen. De TU Delft doet onderzoek hoe mensen en goederen zo efficiënt mogelijk van de ene locatie naar de andere locatie vervoerd kunnen worden.

Om dit te realiseren maken onderzoekers gebruik van data, het modelleren van verkeer, het (door)ontwikkelen van automatische auto’s, onderzoek naar interactie tussen diverse verkeersdeelnemers in het verkeer en onderzoek naar acceptatie van automatische voertuigen.

In de Energieagenda Watt Anders heeft de provincie duidelijk gemaakt wat haar te doen staat om samen met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners de transitie naar schone energie te versnellen.

Hiervoor is ook de subsidieregeling Mobiliteit uitgebreid. Daarmee kan financieel invulling worden gegeven aan de uitvoering van regionale transitieplannen zoals het Researchlab in Delft.