Fieldlab SMART Base geopend voor ontwikkeling innovatieve krijgsmacht

Hierin werken bedrijven uit de technologische industrie, kennisinstituten en het Commando Landstrijdkrachten samen aan innovatieve oplossingen voor de legerbasis van de toekomst.

Trefwoorden: #defensie, #Fieldlab SMART Base, #innovatie, #innovatieve krijgsmacht, #kennisinstituten, #ontwikkeling, #technologie, #technologische industrie

Lees verder

nieuws

( Foto: Smart Industry )

ENGINEERINGNET.NL - Een innovatieve krijgsmacht die overal ter wereld inzetbaar is, vanuit een legerbasis die veilig is, en met een zo klein mogelijke footprint kan opereren. Om aan die uitdaging invulling te geven, is het Fieldlab SMART Base onlangs geopend in Soesterberg.

FME en Smart Industry-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink opende de basis door het schildje van het Fieldlab SMART Base te overhandigen aan generaal-majoor Martin Wijnen.

Er zijn al bijna 20 bedrijven aangesloten bij het Fieldlab SMART Base. Alle innovaties die ontstaan in dit Fieldlab zijn breed inzetbaar. Niet alleen voor de krijgsmacht, maar voor alle hulpverlenende organisaties die snel inzetbaar moeten zijn of tijdelijk een veilige locatie moeten inrichten waar grote groepen mensen samen komen.

Daarbij kun je denken aan de inzet van brandweer en ambulancediensten bij grote incidenten. Maar ook organisatoren van grote evenementen hebben baat bij de innovaties die in dit Fieldlab worden ontwikkeld.

Dezentjé Hamming benadrukte in haar speech tijdens de opening dat het de gezamenlijke uitdaging van industrie, overheid en kennisinstellingen is om op te treden en te werken aan een krijgsmacht die ‘smart operationeel inzetbaar is‘, waar ook ter wereld.

Forse investeringen in defensie zijn noodzakelijk en moet dan ook op het gewenste NAVO peil van 2% van het BBP gebracht worden. In het Fieldlab worden daarom de best mogelijke oplossingen verkend om daar invulling aan te geven.

Zo wordt op civiele terreinen, zoals water en energie, veel van elkaar geleerd en geïnnoveerd. Met slimme producten en innovatief onderhoud kan worden opgetreden tegen de instabiele veiligheid in de wereld, zowel op de basis als in missiegebieden.