Economische Barometer MKB-Metaal toont stijgende investeringsbereidheid

De druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Maar liefst 30% van de deelnemers aan deze Metaalunie Economische Barometer heeft meer vast personeel in dienst dan in het tweede kwartaal.

Trefwoorden: #economie, #economische barometer, #Koninklijke Metaalunie, #MKB-metaal

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - De ontwikkeling van de binnenlandse markt is wat minder, maar dat heeft alles met de zomerperiode te maken. Voor het eerst sinds 2008 verwachten ondernemers per saldo meer te gaan investeren en de verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn op het hoogste niveau sinds dat jaar.

De binnenlandse orderpositie in het 3e kwartaal groeit door de vakantieperiode eigenlijk nooit of neemt zelfs iets af. Zo ook dit jaar, 34% van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal is toegenomen. De waardering van de binnenlandse orderpositie is op hetzelfde niveau als dat van de eerste twee kwartalen.

De verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie voor het vierde kwartaal zijn goed en op het hoogste niveau in tien jaar! 41% van de bedrijven in het MKB-metaal verwacht een beter vierde kwartaal, 8% verwacht een afname van de orderportefeuille.

De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille wordt iets positiever beoordeeld dan het tweede kwartaal. Afgezet tegen een jaar geleden is de beoordeling beduidend positiever. Terwijl de binnenlandse orderontwikkeling de afgelopen jaren een gestage groei laat zien, is die van de export grilliger.

De verwachting voor de exportportefeuille voor het vierde kwartaal is positief. 44% van de exporteurs verwacht een groei van de orderportefeuille, terwijl 10% een afname verwacht.

Bij de enquêtedeelnemers werken gemiddeld 16,6 vaste medewerkers en 1,8 flexibele krachten. Bij 30% van de respondenten werkten er in het derde kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het tweede kwartaal. Wederom een sterke groei. Bij 6% van de bedrijven werken minder mensen in vaste dienst. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide, de groei hiervan was kleiner dan de groei van het vaste personeel.

46% van de deelnemers heeft tenminste één vacature openstaan, dat is gelijk aan het tweede kwartaal. De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden.

Met de gematigde groei van de binnenlandse orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal af. Bij 34% van de bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 16% is afgenomen (dat was 40 respectievelijk 10%). In het derde kwartaal zijn de verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsresultaat weer positiever. 34% van de deelnemers verwacht een toename, terwijl 8% een afname verwacht. Het aantal bedrijven dat winst maakt, ligt iets onder het niveau van het tweede kwartaal.

Voor het eerst in 10 jaar is de investeringsverwachting voor het komende halfjaar per saldo positief. Er zijn dus meer bedrijven die aangeven meer te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten minder te gaan investeren.


(bron en infographic: Koninklijke Metaalunie)