TU Delft en Royal HaskoningDHV tekenen overeenkomst voor biopolymeerwinning

De TU Delft draagt de de gepatenteerde technieken om waardevolle biopolymeren uit Nereda afvalwaterzuiveringsslib te extraheren over aan Royal HaskoningDHV.

Trefwoorden: #afvalwaterzuivering, #patenten, #Royal HaskoningDHV, #technische universiteit, #TU Delft

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.NL - Dit geeft het bedrijf de wereldwijde rechten om deze technologieën toe te passen op afvalwaterzuiveringen die gebruikmaken van Royal HaskoningDHV’s Nereda technologie. Deze technologie is ontstaan uit onderzoek van de TU Delft.

Naast een kleine footprint, energie- en kostenbesparingen en terugwinning van fosfaat, biedt deze technologie de mogelijkheid om een biopolymeermengsel te winnen dat is geproduceerd door de bacteriën die het afvalwater zuiveren.

Deze nieuwe herbruikbare substantie kan gemakkelijk worden geoogst en heeft het potentieel om economisch interessante toepassingen te ontsluiten in de papier- en textielindustrie, in de landbouwsector, maar vooral in de ontwikkeling van geavanceerde nanocomposietmaterialen.

Karel Luyben, Rector Magnificus Technische Universiteit Delft: "Onderdeel van de overeenkomst die we op 8 december ondertekenden, is dat Royal HaskoningDHV promotieonderzoek voor de komende 10 jaar financiert. Bovendien betaalt het bedrijf voor de gemaakte octrooikosten, waardoor de universiteit een nieuwe doctoraatsonderzoeker kan aannemen, wat nieuwe onderzoeksgebieden voor ons zal openen."

Op de foto: Karel Luyben, TU Delft (l) en René Noppeney, Royal HaskoningDHV.

ACHTERGROND
Technische Universiteit Delft en Royal HaskoningDHV werken samen met STOWA, Nederlandse waterschappen, Simadan en ChainCraft samen aan een nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma om het herstel en hergebruik van biopolymeren afkomstig van afvalwaterzuiveringsprocessen te onderzoeken en te ontwikkelen. Deze ontwikkeling draagt bij aan de verdere circularisering van de economie en de kosteneffectieve behandeling van afvalwater.