Naar ideaal duaal leren in het hoger onderwijs

In onze hogescholen en universiteiten lopen diverse trajecten rond duaal leren, gaande van professionele bachelors tot postgraduaat opleidingen. Siemens organiseerde een verkennend event.

Trefwoorden: #duaal leren, #hoger onderwijs, #onderwijs, #opleiding, #Siemens, #Syntra

Lees verder

HR

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Om een beter zicht te krijgen op de verschillende initiatieven werd onlangs met alle stakeholders een verkennend event rond ‘Duaal leren in het hoger onderwijs’ georganiseerd bij Siemens in Huizingen. Gastheer was Eddy Nelis, Vice-President van Siemens Belux. (*)

Duaal leren kan in Vlaanderen op vier onderwijsniveaus: secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, dagopleidingen (via SYNTRA, sectorale opleidingen, enz. …) en duaal leren in het Hoger Onderwijs.

“Digitaliserings- en robotiseringsgolven doen ons nadenken over de veranderingen die steeds sneller op ons afkomen”, aldus An Katrien Sodermans, verantwoordelijke van het Kenniscentrum SYNTRA Vlaanderen, die duaal leren in de maatschappelijke context situeerde.

“Transversale vaardigheden zoals creatief en probleemoplossend denken, worden steeds belangrijker. Duaal leren is een andere manier van leren, waarbij het individu zeer centraal staat, en onderwijs op maat wordt aangeboden. Als het op levenslang leren aankomt, scoort Vlaanderen 7 %, terwijl het Europese gemiddelde 11 % bedraagt. Zwitserland en Denemarken scoren rond de 30 %.”

Good practices
In Europa ligt de bakermat van het duaal leren in Duitsland waar het systeem in alle opleidingsniveaus zit ingebakken. Minder bekend is het systeem van de apprenticeships in het Verenigd Koninkrijk dat enkele jaren geleden werd gelanceerd om de gap tussen opleiding en arbeidsmarkt te dichten.

“Typerend voor dit Britse systeem is de sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven. De ‘apprentice-standard’ (wat moet je kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen?) wordt ontwikkeld door representatieve bedrijven uit de sector, en moet worden goedgekeurd door het Institute for Apprenticeships.

Als financieringsmodel geldt het apprenticeship Levy, een fonds waarin de sectorbedrijven een bijdrage betalen in functie van hun aantal werknemers. De middelen uit dit fonds gaan terug naar de bedrijven, niet naar de opleidingsinstellingen.

Er is een digitaal platform waarop zowel het bedrijf, de opleidingsinstelling als de student terecht kunnen. Een bedrijf kan zelf op zoek gaan naar de gepaste school voor zijn apprentice, een school kan op zoek gaan naar een bedrijf, een student kan de vacature databank consulteren…”, aldus Sodermans.

Breakout sessies
Middels breakout sessies werden op het event rond duaal leren vijf initiatieven voorgesteld: Vives – Voka West-Vlaanderen (professionele bachelor elektromechanica), HoGent-Siemens (professionele bachelor elektromechanica), de vijf Vlaamse universiteiten (postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs), het Avogadro-project (professionele bachelor chemie) en de Franse Gemeenschap-Agoria (Masters en alternance: Gestion de la production, Services généraux – Facility Management, Business Analyst).

Continuïteit inbouwen
Wij woonden de eerste sessie bij met Vives – Voka West-Vlaanderen rond de professionele bachelor elektromechanica en focussen op één van de 35 deelnemende bedrijven, namelijk Daikin Europe.

“Bedoeling is binnen het bedrijf een opleidingscentrum rond duaal leren uit te bouwen. Intern werden twee soorten ‘vacatures’ uitgewerkt: voor leerlingen afgestudeerd in het TSO enerzijds, en voor leerlingen met een laagdrempelige opleiding met nood aan organisatorische skills anderzijds. Samen met andere West-Vlaamse bedrijven namen we deel aan de speeddating, georganiseerd door Vives”, zei Peter Benoot, Maintenance Manager Daikin Europe.

“Voorwaarde van onze kant was dat er continuïteit in het traject zou ingebouwd worden. In het tweede jaar zullen de projecten die Vives aanbiedt, binnen Daikin Europe als projecten worden aangeboden. Beide opleidingen zullen over een periode van 12 weken lopen.”

Maintenance-gerelateerd
Naar aanleiding van een recente investering in een mechanische pers zal één student professionele bachelor elektromechanica een Failure Road Executive Analysis (FREA) maken. “De installatie wordt aan een volledige breakdown (elektronica, elektriciteit, software…) onderworpen. Bedoeling is dat de student een analyse maakt van wat er precies fout kan gaan en hoe dit optimaal kan opgelost worden. Kan het probleem in de toekomst voorkomen worden door middel van preventief, of eventueel predictief onderhoud, enz. …?”, aldus Benoot.

Een tweede project houdt verband met de maandelijkse controle van alle tooling binnen de productiefaciliteiten van Daikin Europe. “In het kader van torque-controle werd recent een geavanceerd meettoestel op maat aangekocht. Hiermee kunnen allerlei data en controlerapporten worden gegenereerd.

Bedoeling is dat de student in kwestie enkele malen de bestaande controles meevolgt, en deze vervolgens in een overzichtelijke structuur giet, en bijstuurt waar nodig. Op die manier willen we de verschillende deelaspecten in de onderhoudscyclus (engineering, productie, kwaliteit en onderhoud) optimaal met mekaar connecteren”, besluit Benoot.


Door Philip Declercq

(*) Aan het initiatief verleenden het Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA Vlaanderen), het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka, essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemie en life sciences, en technologiefederatie Agoria Vlaanderen hun medewerking, evenals het Europees Sociaal Fonds.