Aquafin kiest voor groene stroom van Luminus

Luminus heeft de openbare aanbesteding van Aquafin gewonnen voor de levering van elektriciteit. Het vierjarig contract is goed voor een jaarlijks volume van 280 GWh.

Trefwoorden: #Aquafin, #EDF Luminus, #groene stroom, #openbare aanbesteding, #rioolwater, #waterzuivering

Lees verder

Techniek

( Foto: Aquafin )

ENGINEERINGNET.BE - Luminus werkte voor Aquafin een Click-Declick strategie uit die hen toelaat om op een zo gunstig mogelijk moment tegen een zo gunstig mogelijke prijs de nodige elektriciteit aan te kopen en te verkopen op de termijnmarkt.

Hierdoor kan tijdens de duurtijd van het contract ingespeeld worden op marktopportuniteiten, namelijk hun prijs “clicken” wanneer de energieprijzen stijgen en “declicken” wanneer de prijzen dalen om zo terug over te stappen naar een variabele prijs.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus : “We zullen niet alleen groene stroom leveren aan Aquafin. We zullen het bedrijf ook helpen minder energie te verbruiken dankzij een gedetailleerde rapportering en analyse van de verbruiksgegevens.”

Voor Aquafin past de nieuwe overeenkomst voor energielevering volledig binnen de ambities van het bedrijf om tegen 2030 het gebruik van alle fossiele brandstoffen stop te zetten.