EFRO-steun voor project rond circulair bouwen

Om de transitie naar meer circulariteit te versnellen start Kamp C samen met VITO en Möbius een project rond co-creatie van circulaire bedrijfs­modellen voor de bouwsector.

Trefwoorden: #bouwen, #circulair, #circulair bouwen, #EFRO, #hergebruik, #Kamp C, #Möbius, #VITO

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Het project ‘Bouwen aan een Circulaire Kempen’ krijgt een bijkomende financiële steun vanuit Europa (+/- 112.000 euro) waardoor er ongeveer 280.000 euro geïnvesteerd wordt in het opzetten van co-creatiesessies met bouwbedrijven.

Dit project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld). Het project loopt tot juni 2020 en zal een aantal co-creatiesessies organiseren voor de bouwsector.

De bouwsector is één van de grootste gebruikers van grondstoffen. Daarnaast vormen bouw- en sloopafval één van de meest omvangrijke afvalstromen. Jaarlijks komt er in Vlaanderen 12 miljoen ton bouwafval vrij.

Peter Bellens, de voorzitter van Kamp C: “Er is de laatste tijd wel enige verbetering merkbaar binnen de traditionele bouwprocessen en -methoden. Maar het gaat vooral om dingen ‘minder slecht’ doen om de negatieve impact te beperken, terwijl we veel verder kunnen gaan”.

Zo hoort Vlaanderen bij de koplopers op het vlak van recyclage van betonpuin, terwijl het grotendeels om downcycling tot funderingsmateriaal gaat. Ander bouwafval wordt veelal verbrand of gestort. Om werkelijk positieve impact te genereren moet de sector omschakelen van een lineaire economie naar een circulaire en starten met de zaken ‘goed’ te doen.

Binnen dit project worden lokale en regionale spelers binnen de bouwsector begeleid aan de hand van co-creatiesessies zodat zij hun eigen bedrijfsmodel kunnen aanpassen richting circulair bouwen.

Dankzij circulair bouwen kunnen gebouwen gemakkelijker worden aangepast aan veranderende noden. Hierdoor kan sloop worden vermeden en kunnen aanpassingswerken veel gemakkelijker worden uitgevoerd.

Op deze manier wordt de waarde van gebouwen op een hoog niveau gehouden en blijft het gebouwenpatrimonium beter up-to-date met de veranderende noden en voorschriften.