Agoria: “Via snelle relance 12.000 verloren technische jobs terugwinnen’

Uit een halfjaarlijkse conjunctuu­ranalyse blijkt dat er een forse toename van de werk­zaam­heids­graad in de technologie­sector was, maar dat de sector tegen 2022 12.000 minder mensen zal tellen.

Trefwoorden: #Agoria, #corona, #jobs, #jobverlies, #technologiefederatie, #technologische sector

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Marc Lambotte, CEO van Agoria, wil dat we nu al volop inzetten op die relance: “We moeten leren van de fouten uit het verleden. Na de crisis van 2008 en 2009 verloren we duizenden banen omdat we onvoldoende oog hadden voor ons concurrentievermogen.”

Daarom pleit hij voor het nauwgezet uitvoeren van de beslissingen rond de Wet op het Concurrentievermogen en voor fiscale zekerheid, onder andere inzake vennootschapsbelasting. Extra jobverlies moet vermeden worden en dus moet alles op alles gezet worden om hogere loonkosten voor de bedrijven te vermijden.

Lambotte: “Opleiding en omscholing worden de komende jaren belangrijker dan ooit. Hoe beter je voorbereid bent op de toekomst, hoe beter je de uitdagingen aan kan gaan. Wie voltijds werkt, heeft recht op vijf opleidingsdagen per jaar. We moeten echter ambitieuzer durven zijn qua vorming. Het individueel recht tot opleiding moet een plicht worden om je succesvol te vormen en blijvend inzetbaar te zijn.”

Hij wijst er ook op dat de regeringen de komende maanden voor belangrijke keuzes staan. Daarnaast wil sectorfederatie Agoria de industriële bedrijven openhouden, snel weer veel testen, een verlenging van de ondersteuningsmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid, een uitwisselingsplatform voor wie tijdelijk werkloos is en een ‘carpoolbubbel’ van maximaal twee mensen.

Volgens de laatste gegevens van de RSZ werkten er eind juni precies 312.883 mensen in de technologiesector in ons land. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). Tussen begin 2015 en eind juni 2020 heeft de technologische industrie alles samen voor 20.477 extra banen gezorgd.

Tegen 2022 wordt echter een daling van 12.000 jobs in de sector verwacht. Van januari tot juni 2020 was er een verlies van 3.200 banen in de technologische industrie. De daling zal zich volgens Agoria doorzetten tot het eerste kwartaal van 2022 en in totaal 12.000 jobs kosten.

In de eerste zes maanden van 2020 daalde de omzet met 6,5%, in vergelijking met de eerste helft van 2019. In het tweede kwartaal 2020 is er zelfs een daling van 13,5%. De grootste daling was er in de automobielsector (-26,5%) en de machinebouw (-13%). De IT-diensten stegen echter met 5%. Vooral tijdens de lockdown daalden de cijfers drastisch: de omzet daalde met 13,5%, de export met 28%.

De omzet van technologische industrie daalt dit jaar met 7,5%. Was er in 2019 nog een recordomzet van 132 miljard euro, dan zal die dit jaar naar alle verwachtingen dalen met 10 miljard euro tot 122 miljard euro.De grootste dalingen zijn vast te stellen in de automobielsector (-18%), machinebouw (-13%) en elektronica (-11,5%). Enkel in de sector van IT-diensten valt een beperkte stijging op te tekenen van 2%. Voor volgend jaar verwacht Agoria terug een stijging van de omzet met 6,5%.

De export van de technologische producten daalt met 15%. De belangrijkste landen waarnaar België zijn technologische producten uitvoert, zijn onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. De export mag dan wel dalen, maar het marktaandeel van de Belgische technologische industrie zit wel in stijgende lijn.

Sinds de zomer van 2015 merken we voor het eerst in vijftien jaar een herstel (verbetering van 1,6%) van het marktaandeel van België binnen de Europese Unie in de export van technologische producten.


(bron en illustratie: Agoria)