Europese Onderzoeksruimte: Raadsconclusies krijgen groen licht

De onlangs aangenomen Raadsconclusies rond de Europese Onderzoeksruimte leggen de focus onder meer op een betere link tussen onderzoek en innovatie, groene waterstof en co-creatie.

Trefwoorden: #co-creatie, #Commissiemededeling, #ERA, #Europese Commissie, #Europese Onderzoeksruimte, #EWI Vlaanderen, #groene waterstof, #innovatie, #Raadsconclusies

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Begin december zijn de Raadsconclusies rond de Europese Onderzoeksruimte, ofwel European Research Area (ERA), aangenomen.

Deze Raadsconclusies vormen, samen met de Commissiemededeling over een nieuwe Europese Onderzoeksruimte, twee belangrijke mijlpalen voor de Europese onderzoeksruimte.

Het gaat daarbij om de opbouw van een onderzoeksruimte die tastbaarder en effectiever is voor onderzoekers, innovatoren en burgers in heel Europa.

De Raad definieert de nieuwe Europese Onderzoeksruimte nu als 'een op onderzoekers gericht, op waarden en excellentie gebaseerd, alsook impactgedreven domein, waarin onderzoekers, kennis en technologie worden ondersteund en vrij kunnen circuleren.'

De Raadsconclusies leggen de focus op:

  • Een betere link tussen onderzoek en innovatie en relevante beleidsdomeinen;
  • De co-creatie en gezamenlijke uitvoering van de ERA door de Commissie en de lidstaten;
  • Een continue openheid voor internationale samenwerking;
  • Een nauwere coördinatie van onderzoek en innovatie tussen het regionale, nationale en Europese niveau;
  • Nieuwe ERA-doelstellingen en prioritaire actiedomeinen, bijvoorbeeld het groene waterstofinitiatief, onderzoekscarrières en infrastructuren.

De Raad roept de Europese Commissie en de lidstaten op om in 2021 een ERA policy agenda en een multi-level bestuursmodel te ontwikkelen waarmee de nieuwe Europese Onderzoeksruimte kan worden verwezenlijkt.


(figuur: EWI Vlaanderen)