Suez investeert 10 miljoen euro in nieuwe duurzame sorteerlijn

Om te voldoen aan de nieuwe milieu­regle­men­tering van de Vlaamse regering installeert afval­verwer­kend bedrijf Suez in de Gentse haven een nieuwe sorteerlijn, die 35% meer afval zal uitsorteren.

Trefwoorden: #Gentse haven, #recycleren, #sorteerlijn, #Suez, #uitsorteren

Lees verder

Techniek

( Foto: Suez )

ENGINEERINGNET.BE - Als eerste Vlaamse afvalverwerker heeft Suez een budget vrijgemaakt om een nieuwe duurzamere sorteerlijn te bouwen.

Hierdoor zal het kunnen voldoen aan de strenger wordende Vlaamse reglementering over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Die wetgeving treedt in 2023 volledig in werking. Sinds 2020 geldt er een overgangsperiode.

De nieuwe sorteerlijn zal tot 35% recycleerbaar afval kunnen sorteren uit het restafval van bedrijven. Op dit ogenblik gaat dat afval nog integraal naar afvalenergiecentrales, waar het wordt omgezet in energie en stoom.

Dankzij deze nieuwe investering zal in Gent tot 60.000 ton afval per jaar verwerkt kunnen worden. Het gaat om droog restafval van Vlaamse bedrijven, waar dan materialen zoals papier en karton, harde plastics, plasticfolies, hout, aluminium, ijzer, etc uitgehaald worden. De uitgesorteerde stromen gaan voornamelijk naar lokale verwerkers in België waar ze gerecycleerd worden tot nieuwe grondstof.

Suez start in juni met de bouw en zal in het voorjaar van 2022 in werking treden op de site in de Gentse Haven. De totale investering bedraagt meer dan 10 miljoen euro en zal 24 jobs creëren.