Onderzoeksconsortium ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

Een wereldwijd onderzoeksconsortium, onder leiding van TU Delft, heeft een whitepaper opgesteld om te begrijpen hoe de kosten van projecten voor CO2-afvang en -opslag correct zijn te ramen.

Trefwoorden: #afvang, #CO2, #CSS, #kostenrichtlijnen, #opslag, #TU Delft

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - Het afvangen en opslaan van CO2 is een van de vele technologieën die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. De technologie is beschikbaar en wordt al in diverse projecten toegepast, maar nog niet op grote schaal.

Het gebrek aan kennis over de kosten van CO2-afvang en -opslag (CCS) kan ertoe leiden dat investeerders zich terugtrekken. "CSS is een kostbare maar broodnodige technologie", zegt Andrea Ramirez, hoogleraar Low Carbon Systems and Technologies.

Investeerders en beleidsmakers nemen hun investeringsbeslissingen op basis van de beschikbare kennis en de betrouwbaarheid van kostenramingen van deze relatief nieuwe technologie. De onlangs verschenen whitepaper behandelt beide factoren.

Twaalf onderzoekers van diverse instellingen over de hele wereld hebben hun recentste onderzoek gecombineerd om inzicht te geven in de factoren die invloed hebben op de kostenraming van nieuwe afvangtechnologieën, en om richtlijnen te geven voor het uitvoeren van zulke ramingen.

Om de kosten te bepalen van CO2-afvangtechnologieën die nog niet commercieel zijn, worden allerlei kostenmodelleringstechnieken gebruikt. Een probleem is dat in de studies vaak afwijkende aspecten worden genomen, waardoor vergelijkingen erg moeilijk zijn.

De onzekerheid in de schattingen is groot, vooral wanneer de technologieën nog in ontwikkeling zijn op laboratoriumniveau. "Het gaat er bij de kostenraming van nieuwe technologieën niet om dat dit bedrag tot achter de komma klopt, dat is niet mogelijk", zegt Ramirez.

"Het gaat erom ramingen te ontwikkelen die investeerders en ontwikkelaars helpen inzicht te krijgen in het concurrentievermogen van een technologie, door inzicht te geven in de belangrijkste kostenveroorzakers en de knelpunten die moeten worden aangepakt."

De whitepaper effent de weg voor de CCS-technologie van morgen. Ramirez: "Onbetrouwbare ramingen wekken verkeerde verwachtingen. Door betrouwbaardere ramingen en kostenanalyses te maken, wordt de besluitvorming over wel of niet investeren eenvoudiger."

Een volgende stap in CCS zou zijn om de afgevangen CO2 te gebruiken als bouwsteen, bijvoorbeeld voor synthetische brandstoffen of voor kunststoffen. De methoden om dergelijke omzettingen te doen worden onder meer ontwikkeld binnen het e-Refinery programma aan de TU Delft.


(figuur: TU Delft - screenshot whitepaper)

Klik hier om de whitpaper te downloaden