Port of Antwerp maakt eerste kandidaten voor NextGen District bekend

Vorig jaar oktober werd de eerste ronde gelanceerd van een marktbevraging voor het NextGen District, de voormalige site van General Motors in het havengebied.

Trefwoorden: #circulaire economie, #NextGen District, #Port of Antwerp

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - Het NextGen District in de haven van Antwerpen met een oppervlakte van 88 ha wordt omgevormd tot een hotspot voor circulaire economie.

Hier zullen ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven krijgen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en experimenten met hernieuwbare energie worden uitgevoerd.

Port of Antwerp koos er bewust voor om deze grote zone vlakbij de grootste chemische cluster van Europa vrij te maken voor circulaire economie om op die manier bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Om nationale en internationale investeerders aan te trekken, werd in oktober 2020 een marktbevraging opgestart, waarvan de eerste ronde nu is afgerond. Als resultaat hiervan zijn gesprekken gestart met een aantal kandidaten, die voldoen aan de vooropgestelde criteria, met het oog op een concessieverlening.

De geselecteerde kandidaten zijn allemaal pioniers op het gebied van circulariteit. Hieronder reeds enkele kandidaten die kans maken:

  • Biondoil is voortrekker in ontwikkeling van 2e generatie biobrandstoffen en biochemicaliën, die op de NextGen site een raffinaderij wil plaatsen.
  • Laupat Industries converteert afval van afgedankte autobanden naar nieuwe ruwe materialen, zoals pyrolyse olie, staal en waterstof. Het CO2 vrij en energieneutraal project behaalt zo een materiaalvalorisatie van minimum 95%.
  • Novali ontwikkelt en produceert de volgende generatie lithium batterijen voor de automobielindustrie en stationaire energieopslag.
  • Triple Helix’ Molecules as a Service(THX MaaS) en hun project SurePUre, dat een pilootfabriek is voor de recyclage van polyurethaanschuim en PET schaaltjes, die omgezet worden in polyolen.

In de komende weken worden gesprekken gevoerd met alle kandidaten waarin de betrokken bedrijven hun case moeten verdiepen.

Voor een definitieve beslissing zullen de projecten, naast haalbaarheid, ook worden beoordeeld op toekomstgerichtheid, innovatieve waarde, klimaatimpact en wendbaarheid.


Nu de eerste ronde van de marktbevraging afgerond is, lanceert Port of Antwerp op 10 juni de tweede ronde van deze bevraging via de website: www.portofantwerp.com/nl/nextgendistrict.