Kan groene methanol ‘Heavy duty’ logistiek verduurzamen?

Met het project ‘Mobile Methanol Utilisation’ willen VIL en UGent onderzoeken welke rol groene methanol als duurzame brandstof kan spelen in het verduurzamen van specifieke ‘heavy duty’ logistieke toepassingen (binnenvaart, spoor, goederenbehandeling).

Trefwoorden: #duurzaam, #logistiek, #methanol, #UGent, #VIL

Lees verder

Nieuws

( Foto: iidniel - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Methanol is nu al een veel gebruikte grondstof voor industriële toepassingen, maar de huidige productie ervan is doorgaans gebaseerd op fossiele bronnen. Het is echter ook mogelijk om groene methanol te produceren op basis van biomassa of gebruikmakend van groene waterstof en opgevangen CO2.

Groene methanol als klimaatneutrale brandstof heeft een aantal interessante eigenschappen die tegemoetkomen aan de specifieke uitdagingen die duurzame heavy duty logistiek stelt. Methanol is vloeibaar bij omgevingstemperatuur, heeft een hoge energiedichtheid en zorgt voor sterk verlaagde emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof.

Door zijn chemische eigenschappen kan groene methanol worden vervoerd, opgeslagen en getankt op een wijze die erg vergelijkbaar is met de gebruikelijke fossiele brandstoffen.

De CCU-technologie (Carbon Capture and Utilisation) nodig om te komen tot grootschalige productie van groene methanol wordt volop ontwikkeld en opgeschaald. Ook in Vlaanderen worden investeringen gepland die productie van groene methanol door CCU mogelijk zullen maken.

Het gebruik van groene methanol voor ‘heavy duty’ logistieke toepassingen is nog relatief weinig onderzocht. In dit project zullen VIL en UGent zowel inzicht verwerven in de technische mogelijkheden en uitdagingen, zoals tankinfrastructuur, transport en opslag, als in de economische en operationele haalbaarheid van het gebruik van groene methanol in een logistieke context.

Projectdeelnemers: Aertssen Services, Anglo Belgian Corporation, Barging Solutions, Boluda Towage Europe, Inovyn, Jan De Nul Group, JoGo Logistics, Lineas, North Sea Port, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, PSA Antwerp, Roose, Shipit, Soliq Trans, Urban Waterway Logistics, Victrol en WeBarge.