Vlaamse onderzoeksuitgaven nog steeds bij Europese top

Vlaanderen heeft in 2022 exact 3,52% van het bruto binnenlands product besteed aan onderzoek en ontwikkeling: een lichte daling in vergelijking met voorgaande jaren.

Trefwoorden: #onderzoek, #ontwikkeling, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: vlaanderen.be - ECOOM )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaanderen behoort daarmee nog altijd tot de Europese kopgroep. Dat blijkt uit de 3%-light nota van ECOOM, het Expertisecentrum O&O Monitoring.

Bedrijven nemen het grootste deel van de bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor hun rekening. Dit komt neer op 8,3 miljard euro in 2022, ofwel 72% van de totale bestedingen aan O&O. Het aandeel van de bedrijven is over de jaren geleidelijk toegenomen, vanaf 70% in 2012.

De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten, zoals het hoger onderwijs, komen op de tweede plaats met een aandeel van 16% in 2022. Dit was 19% in 2012.

De overheden hadden een aandeel van 12%. De instellingen zonder winstoogmerk hebben een marginaal aandeel in de O&O-bestedingen.

Het Vlaamse Gewest telde in 2022 ruim 69.000 voltijds equivalenten die werken in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee lag dit aantal 4,4% hoger dan in 2021. Tussen 2012 en 2022 groeide het aantal met 71%.

Het gaat om cijfers zonder externe O&O-consultants. Als ook externe consultants meegerekend worden, kan het aantal voltijds equivalenten op 80.975 geschat worden.

Het grootste deel van het personeel werkzaam in onderzoek en ontwikkeling is werkzaam in het bedrijfsleven. In 2022 waren zij goed voor 65% van de voltijds equivalenten in O&O. Op de tweede plaats kwam het hoger onderwijs met 25%. Het gaat ook hier om cijfers zonder externe O&O-consultants.