Chipswet mobiliseert 43 miljard euro aan private en publieke middelen

Met deze wet wil de EU haar ambitie waar maken om haar huidige marktaandeel in halfgeleiders te verdubbelen tot 20% in 2030, en is tevens gericht op het vervaardigen van energie-efficiënte chips.

Trefwoorden: #chips, #Europa, #wet

Lees verder

Nieuws

( Foto: © European Union, 2022 )

ENGINEERINGNET.BE - De chipswet streeft vijf strategische doelen na. De eerste is het versterken van leiderschap van de EU op vlak van onderzoek en innovatie.

Het tweede doel betreft het ontwikkelen en versterken van de eigen capaciteit inzake het ontwerpen, vervaardigen en verpakken van geavanceerde, energie-efficiënte en veilige chips, en om deze om te zetten in producten.

Dit houdt in dat er meer geïnvesteerd wordt in pilootlijnen die in staat zijn om prototypes te ontwikkelen en die gericht zijn op het opschalen van innovatie. Deze pilootlijnen, bijvoorbeeld bij imec, maken de ontwikkeling van chips met een zeer laag energieverbruik mogelijk.

Verder gaat het om de versterking van de capaciteit van de EU voor de productie van halfgeleiders, zowel wat mature als geavanceerde technologieën betreft.

Het vierde doel is de aanpak van het tekort aan vaardigheden door talent aan te trekken en een geschoolde beroepsbevolking verder op te leiden. En tot slot de wereldwijde toeleveringsketens voor halfgeleiders grondig monitoren door te anticiperen op toekomstige trends en potentiële verstoringen.

Het pakket aan maatregelen berust op drie pijlers:

  • Het 'Chips for Europe initiative' moet zorgen voor de ondersteuning van grootschalige capaciteitsopbouw via investeringen in grensoverschrijdende en onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-infrastructuur.
  • De continuïteit van de voorziening van halfgeleiders te waarborgen door investeringen in geavanceerde productiefaciliteiten te vergemakkelijken.
  • Paraatheid en monitoring, via een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en een mechanisme voor crisiscoördinatie waarbij de lidstaten betrokken zijn en belangrijke bevoegdheden voor de Commissie in geval van crisis (emergency toolbox).

Er ligt al een voorstel voor een verordening om een veerkrachtig Europees ecosysteem op te bouwen en het technologisch leiderschap van Europa te versterken.

Ook is er een aanbeveling van de Europese Commissie waarin een governance-kader wordt voorgesteld om het huidige tekort op te lossen.