Nieuw platform voor elektrochemisch opslaan van hernieuwbare energie

TU Delft lanceert het nieuwe platform e4BatteryDelft voor duurzame en milieuvriendelijke opslag van hernieuwbare energie, op een betaalbare en volledig Europese manier.

Trefwoorden: #batterij, #energie, #opslag

Lees verder

research

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - Met zo’n duizend energiewetenschappers is TU Delft een van de grootste onderzoeksinstituten in Europa op dit gebied.

Er werken dan ook veel onderzoekers samen met start-ups en fieldlabs aan batterij-innovaties. Zij delen hun expertise op het gebied van mijnbouw, ontwerp, engineering, bouw, implementatie en recycling om een toekomstbestendige, duurzame batterij te ontwikkelen die in Europa is te maken.

Hoogleraar Marnix Wagemaker: “We kijken naar nieuwe materialen die minder schaars zijn en waarvan de winning een minder grote impact op het milieu heeft, maar met even goede prestaties. En we kijken naar materialen die goedkoper zijn voor de opslag van wind- of zonne-energie.”

Wagemaker startte het initiatief e4batteryDelft voor meer samenwerking met experts binnen TU Delft. “Ik doe onderzoek naar elektrochemische energieopslagprocessen in batterijen, maar daarbij is het net zo belangrijk waar en hoe het materiaal gewonnen wordt, of het gerecycled kan worden, hoe de batterij gebruikt wordt, enzovoort. Over die dingen moet al worden nagedacht bij het ontwikkelen.”

Hoogleraar Pavol Bauer onderzoekt onder meer de rol van batterijen voor het distributienet, de batterij als middel om spanningskwaliteit te verbeteren, hoe batterijen gebouwen energieneutraal kunnen maken, en welke rol energiehubs met batterijen spelen voor de industrie.

“We kijken nu bijvoorbeeld naar vliegvelden: hoe we met behulp van batterijen verschillende voertuigen daar elektrisch kunnen maken.”

Ook ziet TU Delft een belangrijke rol weggelegd voor hydrometallurgische recycling van batterijen, omdat hierbij meer grondstoffen terug te winnen zijn. Daarnaast is remanufacturing een belangrijke pijler van het nieuwe platform.

Daarbij worden uit gebruikte producten nieuwe vervaardigd. "Dit lost de crisis rond kritieke materialen niet op, maar door hergebruik van materialen krijg je wel meer tijd om oplossingen te bedenken,” aldus universitair hoofddocent David Peck.