86 innovatieve starters krijgen steun om plannen te realiseren

De derde oproep ‘innovatieve starterssteun’ resulteerde in de selectie van 86 innovatieve startersprojecten. Elk ontvangen ze 50.000 euro steun en begeleiding van VLAIO.

Trefwoorden: #start-up, #starter, #steun, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: rawpixel - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Na twee proefoproepen lanceerde VLAIO begin 2023 een derde oproep innovatieve starterssteun. Hiermee werd innovatieve starterssteun verankerd als een terugkerend programma, ingebed in het reguliere steunaanbod van VLAIO.

Innovatieve starterssteun richt zich tot starters die niet ouder zijn dan twee jaar en een pioniersrol in hun sector vervullen. Deze steunmaatregel werd in het leven geroepen omdat innovatieve starters doorgaans grote drempels ervaren bij de toegang tot reguliere subsidie- en andere financieringskanalen.

De innovatieve starterssteun focust op deze groep, en voorziet 50.000 euro en begeleiding voor beloftevolle starters. De steun is ook een duwtje in de rug bij het overtuigen van private financiers, zodat die bereid zijn verder te investeren in de groei van deze starters.

Het programma bleef ongewijzigd ten opzichte van de vorige oproep van 2022. Wel werden drie bijkomende partners uit het VLAIO Netwerk betrokken: Flanders’ FOOD, BlueHealth Innovation Center en LRM - Limburg Startup. Zo kon het programma een grotere groep starters bereiken.

Bestaande partners zijn: Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders’ Space, Flanders DC en VLAIO Team Bedrijfstrajecten.

De derde oproep leverde opnieuw een breed scala aan innovatieve projecten op. Elke VLAIO-partner kon uit de aanmeldingen een 10-tal starters als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor preselectie.

161 beloftevolle starters meldden zich, waarvan er 101 een steunaanvraag indienden. Zij mochten in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. De starters werden tijdens dit proces begeleid bij de uitwerking van hun ondernemersidee.

Uit de 101 aanvragen selecteerde VLAIO 86 starters omwille van hun pioniersrol, aanpak van uitdagingen met een realistisch plan, het competente team en de ambitie een belangrijke economische impact te creëren. De starters bevinden zich in alle Vlaamse provincies en vertegenwoordigen diverse domeinen.  

Voor alle 86 geselecteerde projecten samen werd een steun van 4,3 miljoen euro toegekend, waarvan de gezamenlijke economische impact bij succes wordt geschat op ruim 400 miljoen euro en honderden jobs.