CropXR ontwikkelt nieuwe methoden voor extra weerbare gewassen

Plantenbiologie, simulatiemodellen en AI worden geïntegreerd in slimme veredelingsmethoden. Voor gewassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en minder afhankelijk van pesticiden.

Trefwoorden: #gewas, #landbouw, #research, #tuinbouw, #voeding

Lees verder

research

( Foto: cherriesjd - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - CropXR is een initiatief van vier kennisinstellingen, UUtrecht, Wageningen Universiteit en Research, Universiteit van Amsterdam en TU Delft, en Plantum.

Dit is de koepel van ongeveer 250 in Nederland gevestigde producenten van plantaardige uitgangsmaterialen die samen wereldwijd marktleider zijn in de export van groentezaden, pootaardappelen en siergewassen.

In PlantXR, onderdeel van CropXR, gaan academische onderzoeksgroepen met Nederlandse plantenveredelingsbedrijven een ‘slimme’ methode ontwikkelen om gewassen sneller extra weerbaar te maken.

In hun aanpak integreren ze moderne plantenbiologie op een innovatieve manier met AI en simulatiemodellen. Zo leren ze te begrijpen en voorspellen hoe planten met een complex samenspel van erfelijke factoren stresscondities beter kunnen weerstaan. Met die kennis gaan ze van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaardere variëteiten ontwikkelen, die duurzaam te telen zijn.

Met bestaande methoden zou die ontwikkeling lastig zijn en langer duren. De te ontwikkelen ‘slimme veredeling’ zal worden toegepast in de traditionele plantenveredeling, maar mogelijk ook met behulp van nieuwe veredelingsmethodieken. 

CropXR investeert ook in gedeelde data-infrastructuur en, samen met onderwijsinstellingen, in scholing en nascholing van professionals. Daarnaast gaat het actief bevorderen dat nieuwe ‘slimme veredeling’ in veel gewassen wordt toegepast.

Hoe sneller veredelingsbedrijven hun zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen voor weerbare gewassen op de markt brengen, hoe eerder en meer boeren en tuinders, en uiteindelijk de consument, er baat bij zullen hebben.

Snellere ontwikkeling van extra-weerbare gewassen is wereldwijd noodzakelijk. Mede onder invloed van klimaatverandering krijgen gewassen te maken met extremere omstandigheden, zoals hitte, droogte, wateroverlast en ziekteverwekkers.

Tegelijk mogen boeren in de toekomst door strengere milieuregels minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten om planten te beschermen. Alleen met sterkere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende decennia genoeg duurzaam verbouwde gewassen produceren.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt 15 miljoen euro bij aan CropXR, naast andere bijdragen van de Nederlandse overheid, private partijen en de Foundation for Food & Agricultural Research.