Eerste geïntegreerde Belgische fabriek voor de recyclage van petflessen ingehuldigd

Sources Alma, producent van bronwater en natuurlijk mineraalwater, en Veolia huldigen in samenwerking met Fost Plus de FILAO-recyclagefabriek in, een laatste ontbrekende schakel in de Belgische pet-recyclageketen.

Trefwoorden: #fabriek, #flessen, #Fost Plus, #recycleren, #Veolia

Lees verder

Techniek

( Foto: Sources Alma )

ENGINEERINGNET.BE - Met de opening van FILAO in Charleroi sluiten Veolia en Sources Alma de kringloop voor de recyclage van petflessen op de Belgische markt en dragen ze bij aan de Belgische recyclageprestaties.

Deze fabriek recycleert jaarlijks 40.000 ton heldere en blauwe petflessen, die worden ingezameld en gesorteerd via het systeem van blauwe zakken.

De gebruikte, en door Fost Plus ingezamelde flessen, worden er omgevormd tot gerecycleerde kunststofkorrels gemaakt uit r-pet, die geschikt zijn voor contact met levensmiddelen.

De nieuwe grondstof wordt vervolgens gebruikt om nieuwe flessen bronwater of natuurlijk mineraalwater te maken die door Sources Alma worden gevuld en vervolgens opnieuw in België worden gedistribueerd.

De nieuwe flessen kunnen nu meer gerecycleerd materiaal bevatten dan het door Europa opgelegde percentage (25% tegen 2025, 30% tegen 2030), waardoor ze binnenkort bij FILAO hoofdzakelijk uit gerecycleerd materiaal zullen worden vervaardigd.

Voor elke geproduceerde ton r-pet vermindert het recyclageproces de CO2-uitstoot met 3 ton, vergeleken met de productie van een ton nieuw plastic.

De nieuwe fabriek beschikt ook over 12.000 m² fotovoltaïsche panelen die ongeveer 20% van de energiebehoefte van de fabriek dekken.

Daarnaast zijn er waterzuiveringsinstallaties om het water stroomopwaarts en stroomafwaarts van het recyclageproces te behandelen. Het recyclageproces verbruikt ook minder water, dankzij bijvoorbeeld de droge sorteerfase aan het begin van de lijn.