Ontwikkeling centrale bouwstenen voor quantumcomputers

Een consortium van de Nederlandse Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Toyota en Quix ontwikkelt 2D bronnen van individuele fotonen om te integreren in foton-chips, voor toepassingen in quantum- en klassieke informatietechnologie.

Trefwoorden: #chips, #computer, #fotonen, #quantum technologie

Lees verder

research

( Foto: Deviant Art, gebruiker firecloud42, CC BY-NC 3.0 Deed )

ENGINEERINGNET.BE - De informatietechnologie speelt een centrale rol in de moderne maatschappij.

De toekomst van deze sector ligt in de quantum-informatietechnologie, die een grote sprong voorwaarts belooft in rekenkracht en communicatie.

In toekomstige quantumcomputers wordt de elektronica van huidige computerchips mogelijk deels vervangen door technologie die gebaseerd is op licht.

Quantumrekenen met behulp van licht biedt een alternatieve, en potentieel heel krachtige, technologie die gebruikt kan worden bij kamertemperatuur, in plaats van de heel lage temperaturen waarbij veel quantumcomputers werken.

De centrale bouwsteen van een op licht gebaseerde quantumchip zou een bron zijn die individuele fotonen uitzendt. Een dergelijk apparaatje produceert één voor één lichtquanta, ofwel fotonen.

Bronnen van individuele fotonen zijn nog altijd lastig te maken en op optische quantumchips te integreren. Maar recent ontwikkelde materialen die slechts een paar atoomlagen dik zijn, waarmee ze effectief twee-dimensionaal worden, bieden goede vooruitzichten voor heldere bronnen van individuele fotonen. Daarmee zijn ze veelbelovend voor gebruik in optische chips voor quantumcomputers.

In een interdisciplinair consortium dat bestaat uit experts in 2D-materialen, spectroscopie en nanofotonica, en gebruikers in de optische quantum computing- en autoindustrie, gaan de UvA, TU Delft, Toyota en Quix nu efficiënte tweedimensionale bronnen van individuele fotonen ontwikkelen die geïntegreerd kunnen worden in foton-chips voor toepassingen in de quantum- en de klassieke informatietechnologie.

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kent een subsidie van 850.000 euro toe aan het consortium, waarmee het onderzoek voor de komende vier jaar wordt gewaarborgd.