• 03/07/2012

Doorbraak in technologie voor CO2-verwijdering (+video)

Dankzij nieuwe technologie van het Nederlanse onderzoeksbureau ECN kunnen energiebedrijven in de toekomst goedkoper en schoner elektriciteit of waterstof produceren uit steenkool of aardgas.

Trefwoorden: #CAESAR, #ECN, #elektriciteit, #gascentrale, #steenkoolcentrale, #SWEG, #waterstof

Lees verder

research

ENGINEERINGNET -- Dit perspectief komt in zicht dankzij een doorbraak in de Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS)-technologie voor het verwijderen van CO2 uit fossiele brandstoffen.

SEWGS is een relatief nieuwe technologie om voor verbranding van een fossiele brandstof CO2 af te vangen, zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt. Door een combinatie van chemische reactie en gasscheiding wordt CO omgezet in CO2 en dan afgevangen met behulp van adsorberend materiaal.

De technologie is veelbelovend, maar was duurder dan bestaande scheidingsmethoden. In het laboratorium in Petten zijn onderzoekers er onlangs in geslaagd een nieuw sorptie materiaal te maken, dat twee keer zo veel CO2 kan opnemen als eerder gebruikte producten.

Hiermee wordt de SEWGS-technologie plotseling veel efficiënter en dus goedkoper dan de meer conventionele afvangtechnologieën. Met SEWGS kan nu CO2 worden afgevangen voor slechts € 17 per ton, dat scheelt bijna de helft met de huidige prijs van € 30 per ton. De verwachting is dat deze prijs in de toekomst nog verder zal dalen.

De ontdekking is gedemonstreerd in het Europese project CAESAR, waarin ECN-onderzoekers al vier jaar samen met Britse, Noorse en Italiaanse onderzoekers zoeken naar manieren om de SEWGS-technologie efficiënter te maken.

Ze richten zich daarbij op verbetering van de reactor, het proces en het sorptiemateriaal. Dit CAESAR-project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Ook werkt ECN met het Nederlandse bedrijfsleven aan de technologie, binnen CATO-2, het nationale onderzoeksprogramma voor CO2-afvang, transport en opslag.

Doel van de projecten is schone, koolstof-vrije elektriciteitsproductie uit fossiele brandstof binnen bereik te brengen, als aanvulling op andere schone energietechnologieën zoals zonne-energie en windenergie.

De SEWGS-technologie heeft zich bewezen op laboratoriumschaal en is nu rijp voor een volgende stap: zij kan worden gedemonstreerd in een industriële proefopstelling met een capaciteit om ongeveer 35 ton CO2 per dag af te vangen.

Dit is honderd maal minder dan in de uiteindelijke toepassing op commerciële schaal, maar tweehonderd maal meer dan in de laboratoriumopstelling bij ECN. ECN is op zoek naar een industriële omgeving om zo’n proefopstelling neer te zetten.


(GL)

illustratie: ECN, Artist’s impression van een SEWGS-installatie op commerciële schaal. De CO2 wordt afgevangen in zeven enorme reactorvaten.

Bekijk een video over de SEWGS-technologie: