• 18/03/2013

Grontmij gaat rooilijnen langs gewestwegen in kaart brengen

Het team Geodata van Grontmij heeft een erg omvangrijke opdracht in de wacht gesleept: de uitvoering van grootschalige kartering in 3D langs 175 km gewestwegen.

Trefwoorden: #3D, #cartografie, #Geodata, #gewestwegen, #Grontmij, #kaarten, #rooilijnen

Lees verder

nieuws

( Foto: Grontmij )

ENGINEERINGNET.BE -- De uitvoering van deze grootschalige (3D-)kartering gebeurt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de praktische realisatie van de vaststelling en opmaak van het voorontwerp van gewestelijke rooilijnplannen. Dit in overeenstemming met de bepalingen van het decreet d.d. 8 mei 2009.

Om over te gaan tot de vaststelling van de rooilijnen dient het agentschap over grootschalige topografische opmetingen van de gewestwegen te beschikken.

De beschikbare documenten zullen geïnterpreteerd, verwerkt en overgebracht worden op het opmetingsplan om tot een duidelijke en nauwkeurige afbakening van de grens van het openbare domein te komen.

Tot slot zal het bedrijf de organisatie voor haar rekening nemen van het doorlopen van de procedure voor de vaststelling van de rooilijnen volgens het decreet.


(GL)