• 23/04/2013
  • |     BB

Elia maakt werk van interconnectorproject tussen België en Duitsland

Project allereerste Belgisch-Duitse elektrische interconnectie – de 'ontbrekende schakel' – is ingeleid. Dat meldt Elia. De verbinding moet 'blackouts' in de winter helpen voorkomen.

Trefwoorden: #alegro, #amprion, #blackout, #doel, #elia, #interconnectie, #overlay grid, #supernet, #tihange

Lees verder

Techniek

( Foto: Elia, controlekamer )

ENGINEERINGNET.BE - Medio april 2013 heeft Elia de officiële toelatingsprocedure ingeleid voor het Alegro-project. Dat is de naam van de allereerste rechtstreekse elektrische interconnectielijn die in de toekomst tussen België en Duitsland getrokken zal worden.

Alegro moet de ‘ontbrekende schakel’ invullen tussen de relatief goed ontwikkelde elektrische systemen aan weerszijden van de grens, in de regio's van Aken en Luik. Tot nu zijn die niet rechtstreeks aan elkaar gekoppeld.

De werken – met aanvang medio 2016 – zullen naar verluidt twee jaar in beslag nemen met indienststelling tegen eind 2018. Het project behelst de bouw van een conversiestation en de installatie van kabels over de hele lengte van het tracé.

De ondergrondse elektriciteitsverbinding zal een honderdtal km lang zijn, waarvan 49 km in België. Conversiestations zullen worden geïnstalleerd op de site van Lixhe (Visé) in België enerzijds en op de site van Oberzier (Aachen) in Duitsland anderzijds.

Gelijkstroomtechnologie is de enige die de volledige controle mogelijk maakt van de fluxen op de verbinding. Deze controle is nodig voor de optimale integratie van variabele energie zoals hernieuwbare energie.

Ze zal ter versterking in het bestaande wisselstroomnet geïntegreerd worden. De transmissiecapaciteit zal om en bij de 950 tot 1.200MW bedragen, hetzij ongeveer 10 percent van het gemiddelde Belgische elektriciteitsverbruik.

In het project werken twee beheerders van transmissienetten samen: Elia en het Amprion. Die laatste is de grootste in Duitsland en heeft in totaal 11.300 km aan hoogspanningsinfrastructuur onder zijn hoede.


ACHTERGROND
De nieuwe interconnector is vooral belangrijk in het licht van de zekerheid van elektriciteitsbevoorrading in beide landen. Dat betekent dat ze aan elektriciteit kunnen in- of uitvoeren wanneer er tekorten dreigen of overschotten op het net optreden. De afgelopen jaren dreigden in België bovendien enkele malen 'blackouts' door het onvoorziene stilliggen van de kerncentrales van Doel en Tihange.

Overschotten en tekorten treden nu vaker op dan vroeger, doordat de aanvoer vanuit hernieuwbare bronnen veel variabeler is dan die vanuit de klassieke centrales. De beheerders streven daarom niet alleen naar een zo evenwichtig mogelijke mix van 'klassieke' en 'hernieuwbare' bronnen, maar ook naar een hoge controleerbaarheid - een slim of 'smart' beheer - van de energiestromen (gelijkstroom).

Bovendien speelt Alegro een centrale rol in het toekomstige Europese Overlay Grid – een supernet dat absoluut noodzakelijk is voor het vervoer van de energie die op steeds grotere afstanden van de verbruikscentra uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Zo werken diverse bedrijven bijvoorbeeld aan een plan om zonnestroom uit de Sahara in Europa in te voeren.