• 24/04/2013

ACEolator: één productfamilie, drie soorten trillingsisolatie

Vanaf dit voorjaar heeft ACE Stoßdämpfer GmbH met de ACEolatoren een uitgebreid productassortiment voor het tegengaan van trillingen in de industriële sector beschikbaar.

Trefwoorden: #ACE-SLAB, #ACEolatoren, #ACE Stoßdämpfer, #dempingsplaten, #trillingen

Lees verder

Productnieuws

( Foto: ACE Stoßdämpfer GmbH )

ENGINEERINGNET -- Deze nieuwe familie onderscheidt zich in het bijzonder door het extreem lichte ontwerp van de inbouwklare isolatoren en door zijn verscheidenheid aan bestaande ACE-producten. Zo kan met ACE op elk moment de juiste trillingsisolatie worden gevonden.

Het nieuwe productassortiment strekt zich uit van de uiterst laagfrequent isolerende luchtveerelementen via de inbouwklare rubber-metaal-isolatoren tot aan de reeds beproefde dempingsplaten ACE-SLAB.

Met deze portfolio is ACE nu in staat trillingsisolatie op maat en voor vrijwel alle toepassingen aan te bieden.

Want overal waar het aankomt op perfecte isolatie van meettafels, testinrichtingen en high-performance-machines zijn de laagfrequente luchtveerelementen PLM en PAL de goede keuze. Inbouwklare rubber-metaal-isolatoren vinden op hun beurt vooral toepassing bij motoren, compressoren en bijvoorbeeld overdrachtssystemen.

En de reeds beproefde gestandaardiseerde, nauwkeurig passende dempingsplaten worden vooral bij machinefunderingen, steunen, ontkoppelingselementen, buisleidingen en te beschermen machines gebruikt.

Naast de eenvoudig te gebruiken keuzediagrammen beschikken de ingenieurs en technici van ACE over hulpmiddelen om direct in de klantorder ook complexere taakstellingen te analyseren en geschikte oplossingen voor te stellen.

De keuze van het isolatiemateriaal is daarbij bepaald door de laagste te isoleren excitatiefrequentie.

Dempingsplaten zijn geschikt voor frequenties vanaf 10 Hz en hoger, elastomere lagers voor max. 8 Hz en de diverse luchtveren voor nog beduidend lagere bereiken (PLM 5 Hz, PAL 2 Hz). In de wetenschap, dat met de verschillende Herz-waarden geluidsreducties van 50 procent resp. 70, 90 en bijna 100 procent bereikt kunnen worden, is dit op het gebied van bescherming van de werknemers niet hoog genoeg te waarderen.

Een rustige machine of installatie is niet alleen stiller, maar kan door aanzienlijke vermindering van storende bewegingen ook nauwkeuriger werken. Zo kan de productiesnelheid worden verhoogd en de hoeveelheid afval worden verlaagd.

De lagere belastingen werken eveneens positief op het bedrijfsresultaat, omdat deze tot minder stilstandstijden van werktuigen en machines leiden.

Meer informatie over het onderwerp ACEolatoren vindt u op de homepage www.aceolator.de en in een nieuwe, speciale catalogus. Deze kan in digitale vorm via internet onder het adres www.aceolator.de worden gedownload of wordt u door ACE op verzoek toegestuurd.


Meer informatie:
www.ace-ace.com

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
Küchmedia


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.

Wenst u ook een nieuw product in de markt te zetten, uit te pakken met een succesverhaal bij een klant, te inviteren voor een cursus, seminarie of event? Klik hier.