• 13/11/2013

Twee Belgische projecten ontvangen miljoenen euros aan EU-subsidie

Europese Commissie kent 40 miljoen euro subsidie toe aan 14 Europese projecten - waaronder die van UGent en VITO - die zijn gericht op efficiënt omgaan met grondstoffen.

Trefwoorden: #aardmetaal, #ecologie, #kringloop, #ReFraSort, #ugent, #vito

Lees verder

Nieuws

( Foto: YouTube / VITO )

ENGINEERINGNET Het project ManureEcoMine van de Universiteit van Gent krijgt 3,80 miljoen euro subsidie. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is projectcoördinator van ReFraSort, dat 1,75 miljoen euro subsidie ontvangt.

Bij ManureEcoMine gaat om het produceren van duurzame kunstmest. Europese varkens en koeien produceren jaarlijks 1,27 biljoen ton mest. Momenteel wordt nog nauwelijks gebruikt gemaakt van deze grondstof die veel voeding en koolstof bevat. Bij dit project draait het om hergebruik van deze mest in nitraatarme gebieden, met zo min mogelijk gebruik van energie.

Het project ReFraSort is gericht op innovatieve scheidingstechnologie voor hoogwaardige recycling van materialen die gebruikt worden voor het bouwen van onder meer ovens en reactoren. Deze bouwmaterialen zijn extreem hittebestendig. De wereldwijde markt in dit soort materialen is omvangrijk. Hergebruik ervan kan veel afval besparen en vermindert het gebruik van nieuwe grondstoffen. Doel van dit project is om dit type bouwmateriaal te produceren met een aanzienlijke hoeveelheid hergebruikte grondstof.

Aan nog 12 andere Europese projecten is door de Europese Commissie subsidie toegekend. Meer dan 140 partners zijn bij deze projecten betrokken. Het gaat hierbij in alle gevallen om technologische innovaties voor de recycling van afvalmateriaal afkomstig uit de maakindustrie en de landbouwsector.

Het Noorse project om zeldzame aardmetalen uit magnetisch afval te winnen ontving de meeste subsidie: 6 miljoen euro. Daarnaast ontvingen projecten uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Zweden, Duitsland en Spanje subsidies die varieerden van 1,40 miljoen euro tot 4,37 miljoen euro. Het gaat daarbij om projecten die zijn gericht op de recycling van silicium tot het hergebruik van autobanden in beton.'


(Lydia Heida)

FOTO
Driedimensionale laser cladding, een vorm van additieve fabricage.In de productiefase spelen nieuwe materiaaltechnologieën een sleutelrol op het vlak van het efficiënt gebruik van grondstoffen. Zo kan bijvoorbeeld additive manufacturing een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van materiaalverspilling. Oppervlaktetechnologie biedt immers de mogelijkheid om optimale functionaliteit aan een materiaal te geven met minimaal materiaalverbruik.