Buitenlandse investeerders zien België niet meer zitten

Investeerders zetten Belgische verkeerslichten op 'oranje' op vlak van aantrekkelijkheid. "Ze hebben nooit zo weinig geïnvesteerd en slecht één op vijf heeft plannen in die richting."

Trefwoorden: #barometer, #buitenlandse investeerder, #economie, #ernst & young, #ey, #investering, #Vlerick

Lees verder

nieuws

( Foto: Engineeringnet )

ENGINEERINGNET.BE - Uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks rapport van EY (het vroegere Ernst & Young) dat de perceptie van België als investeringslocatie in kaart brengt, blijkt dat de aantrekkelijkheid van België op een dieptepunt zit.

De ondervraagde bedrijfsleiders (die reeds in België actief zijn) hebben nog nooit zo weinig geïnvesteerd in België. Het aantal ondernemers dat de afgelopen drie jaar geïnvesteerd heeft in België is inmiddels gezakt tot een onrustwekkende 33%. Ter vergelijking, in 2011 lag dit percentage nog op 62%.

Daarenboven steeg het aantal ondernemingen dat de afgelopen drie jaar in het algemeen geen enkele investering heeft gerealiseerd van 49% vorig jaar naar 65% dit jaar.

Ook in de toekomst lijkt deze trend zich verder te zullen zetten. Net zoals vorig jaar geeft immers slechts 20% van de buitenlandse investeerders aan plannen te hebben om de komende jaren te investeren in België.

Daarenboven liet 76% van de bedrijven weten volgend jaar geen investeringen te plannen in België, een alarmerende stijging met 8% ten opzichte van vorig jaar.

België scoort slecht…
Deze slechte cijfers kunnen verklaard worden doordat België slecht scoort op domeinen waar bedrijven het meeste belang aan hechten bij het nemen van investeringsbeslissingen: mobiliteit en logistiek (36%) en loonkosten (36%). Net deze elementen zijn ook in ons land belangrijke pijnpunten volgens de respondenten.

Bovendien gaf in 2013 slechts 35% aan dat de hoge belastingdruk hun voornaamste zorg was. Ondertussen is dat aantal gestegen tot maar liefst 57%. Vooral bij kleinere bedrijven wordt deze loonlast als ondraaglijk ervaren.

Ook de administratieve druk wordt steeds meer als een last gezien (64% ten opzichte van 37% in 2013). In het algemeen blijft de hoge belastingdruk in België de belangrijke bezorgdheid van buitenlandse investeerders.

…maar heeft toch nog troeven
België blijkt toch nog steeds een aantal sterke troeven te hebben om investeerders te behagen. De belangrijkste zijn de diversiteit en goede scholing van onze werknemers (29%), ons stabiel economisch klimaat (35%) en de grootte van de Belgische markt (37%).

Ook de centrale ligging in Europa en de zin voor innovatie die buitenlandse investeerders hier ervaren, zorgen voor de positieve trend.

Een opmerkelijke bevinding uit het onderzoeksrapport is dat 36% van de investeerders gelooft dat de Belgische groei gestuurd zal worden door de informatie- en communicatietechnologie, gevolgd door de logistieke distributiesector (23%).


CITATEN
Leo Sleuwaegen, Professor International Business Strategy en Partner Vlerick Business School: "Dit is problematisch. Indien slechts een op vijf van de ondervraagde ondernemingen nieuwe investeringsprojecten plant, zoals het EY rapport vaststelt, zal dit de toekomstige groei van België ernstig hypothekeren. België heeft net nood aan nieuwe investeringen, vooral in hoogtechnologische bedrijfstakken, waar de buitenlandse bedrijven dominant aanwezig zijn."

Volgens Rudi Braes, Managing Partner EY België, heeft België alle kaarten in handen om het tij te keren: “Alleen zullen beleidsmakers hiervoor dan ook de juiste keuzes moeten maken. Anders dreigen we potentiële investeerders te verliezen aan andere Europese landen die het groeiend vertrouwen in de Europese markten wél optimaal hebben benut."

ACHTERGROND
Met de jaarlijkse Barometer van de Belgische Attractiviteit – die in 2014 aan zijn elfde editie toe is – houdt EY de vinger aan de pols van het Belgische investeringsklimaat. De studie is gebaseerd op een tweevoudige, originele methodologie die ten eerste de ‘waargenomen’ attractiviteit weergeeft van België en zijn concurrenten aan de hand van een representatief panel van 200 internationale beslissers en ten tweede de echte attractiviteit van België weergeeft voor directe buitenlandse investeerders aan de hand van de European Investment Monitor (EIM) van Oxford Intelligence.