Welk innovatiebeleid willen Vlaamse politieke partijen voeren?

Techfederatie Agoria peilde bij vijf Vlaamse politieke partijen naar hun intenties en stelde een rapport op. Wij pikten er hun standpunten rond onderzoek en ontwikkeling uit.

Trefwoorden: #agoria, #cd&v, #fisch sirris, #groen, #innovatie, #nv-a, #partijen, #politiek, #sp.a, #technologie, #technologierapport, #vld

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE – 'In de komende legislatuur zal het Vlaams innovatiebeleid een versnelling hoger moeten schakelen om de 1% BBP te bereiken en veel sterker moeten inzetten op industriële valorisatie', claimt de Belgische techfederatie Agoria op zijn website.

Aan de hand van 10 essentiële vragen die de technologiebedrijven rechtstreeks aanbelangen, stelde de werkgeversorganisatie daarom in aanloop van de verkiezingen een #Technologierapport op. Daarin velt het een oordeel over de industrievriendelijkheid van de plannen van vijf Vlaamse politieke partijen.

Een van de centrale thema's is de rol van het IWT – het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Dit agentschap speelt de rol van kapitaalverschaffer voor wetenschappelijk onderzoek, maar krijgt vaak de kritiek niet dicht genoeg bij de industriële praktijk te staan.

Zo kan het bijvoorbeeld geen subsidies toekennen voor praktijkgerichte (engineering)projecten - zoals pilootlijnen of demonstratiecellen - vanaf het moment dat de behaalde onderzoeksresultaten vertaald moeten worden naar tastbare techniek.

Agoria Vlaanderen legde volgende vraag voor aan de politieke partijen:
"Is uw partij er voorstander van om het O&O-kanaal van IWT open te stellen voor de ondersteuning van diverse vormen van bedrijfsinnovatie dichter bij de markt (bv. pilootlijnen, demonstratieprojecten) en zo de zogenaamde 'verlenging van het steunbaar traject' te realiseren?

Deze vraag is niet onbelangrijk voor de Vlaamse economie: het gaat over de financiering van bestaande initiatieven zoals het FISCH-project rond duurzame chemie, de Factory of the Future van Kris Peeters - de tegenhanger van Merkel's Industrie 4.0 in Duitsland - en het Made Different-programma van Agoria en Sirris voor de maakindustrie, om er enkele te noemen. En uiteraard ook voor bedrijven of clusters (zoals het Limburgse Bike Valley) die pilootprojecten wensen op te zetten.

Legende: In welke mate komt het voorstel tegemoet aan vraag van de technologische industrie? Bevat het standpunt van de partij eventueel voor de industrie negatieve elementen? Voor alle duidelijkheid: het gaat om de beoordeling door Agoria als werkgeversorganisatie.

CD&V stelt daar voorstander van te zijn: "De middelen hiervoor willen we voorzien in het groeipad van de middelen voor IWT. Deze verruiming is belangrijk in de versterking van het industrieel weefsel en het gericht clusterbeleid dat CD&V verder wil ontwikkelen."

Groen wil een inhaalbeweging inzetten voor demonstratie- en pilootprojecten: "Er is momenteel in de O&O-kanalen weinig aandacht voor de stap tussen het basisonderzoek en de brede implementatiefase. Nochtans is deze stap cruciaal om de bruikbaarheid en degelijkheid van een innovatieve technologie of aanpak aan te tonen en deze in de markt te kunnen zetten en eventueel later ook te kunnen exporteren. Er moet daarom een specifiek steunkader worden uitgewerkt in lijn met de Europese regelgeving voor de evaluatie en financiering van dergelijke demonstratie- en pilootprojecten.

Open VLD wil de definitie van een O&O- project versoepelen en minder administratieve rompslomp: "Competitieve productie is het verlengstuk van sterke innovatie-inspanningen. De verdere verlaging van de loonkosten zoals voorzien in ons groeiplan is voor de toekomst van de maakindustrie in ons land dan ook cruciaal."

De N-VA wil naar een Vlaams innovatiepact: "Er moet een bredere invulling komen voor het begrip innovatie (naast product- ook procesinnovatie) en de subsidiesteun moet worden verlengd om het gehele innovatietraject af te dekken."

"Specifiek moet de financiering van pilootomgevingen en tijdelijke proeftuinen en het testen van nieuwe of verbeterde productieconcepten en -omgevingen mogelijk worden gemaakt. Ook haalbaarheidsstudies, de begeleiding voor het opstellen van dossiers en ontwerpen van “proofs of concept” moeten financierbaar zijn."

"Bij onderzoeksprojecten moet er, naast een kader voor fundamenteel onderzoek, voldoende aandacht zijn voor de doorstroom naar de industrie. Bij de financiering van instellingen en projecten staat het excellentieprincipe centraal. De gerealiseerde resultaten worden gemonitord."

Volgens sp.a moet het IWT grondig vernieuwd worden om te voldoen aan een ruimere opdracht. De focus moet liggen op de maatschappelijke meerwaarde die we kunnen verwezenlijken door innovatie te stimuleren: " Het Agentschap voor Innovatie moet volledig worden afgestemd op bedrijven met een grote maatschappelijke waarde, in het bijzonder KMO’s. Het begeleidt deze actoren veel intensiever en volgt gedurende een langere periode de economische en maatschappelijke meerwaarde van projecten op."

(door Bert Belmans)