Technisch detacheerder Humares neemt branchegenoot over

Humares Groep neemt sectorgenoten Isoper en Primat in Nederland en België over. Projectmatige aanpak van technische bedrijven en schaarste aan engineers schept kansen"

Trefwoorden: #detachering, #humares, #isoper, #primat, #uitzendbureau

Lees verder

HR

( Foto: Humares, Eric Dantinne )

ENGINEERINGNET - Humares in Vlissingen heeft een sectorgenoot uit de technische detacheringsbranche ingelijfd. Het gaat om het bedrijf achter Isoper en Primat, actief in het tijdelijk plaatsen van technische experts bij bedrijven in de raffinage en on-shore energiesector.

Humares - gekend van een reeks 'merken' zoals Maintec, Impact, Nova Engineering en Oceanwide - verkocht eerder dit jaar het algemene uitzendbureau ' TiP personeelsdiensten' om zich nog meer te kunnen toespitsen op technische profielen.

De overnemer verwacht namelijk een explosieve vraag naar technisch personeel in de volgende jaren. Aan de ene kant organiseren technische bedrijven hun werk in groeiende mate projectmatig (en zijn er tijdelijke werkkrachten nodig), aan de andere kant ziet het de schaarste aan engineers de volgende jaren alleen maar toenemen.

Deze trend schept kansen voor gespecialiseerde detacheerders, is de redenering. Het is overigens om die reden dat Humares ook technici werft op buitenlandse markten, onder meer in Duitsland, Polen, Tsjechië, Cyprus, Houston en Singapore. "Wat intussen al goed is voor 30% van de omzet."

Patrick van der Ploeg, CEO van Humares: “Generieke uitzendkantoren bieden steeds minder toegevoegde waarde. Om ons te onderscheiden zijn we ons steeds meer aan het specialiseren in disciplines binnen de techniek. Isoper en Primat zijn twee fantastische technische bedrijven die enorm sterk zijn in de projectmatige inzet van hoogopgeleide experts voor de raffinage en on-shore energiesector.”

Onno van Buren, algemeen directeur van Isoper en Primat: “Voor Isoper en Primat is de aansluiting bij Humares een mooie kans." Hij verwijst in dat verband naar het internationale netwerk waarmee Humares multinationals in de olie & gas sector en de petrochemische industrie, een grotere continuïteit aan technische kennis en capaciteit kan aanbieden.

Eric Dantinne, Divisiedirecteur Humares België: “Op de Belgische markt heerst nog steeds een tekort aan technisch specialisten. In België heeft Humares met het merk Impact een sterke positie opgebouwd in de markt voor (internationale) technische vakmensen in uitvoerende functies."

"In België zal de combinatie van Isoper en het bestaande Nova Engineering ons in staat stellen om beter in te spelen op de vraag naar hoger opgeleiden voor sleutelposities in de technische sector.”


ACHTERGROND
Humares is opgericht in 1976 en gevestigd in Vlissingen. Zij richt zich op het (inter)nationaal ter beschikking stellen van specialistische medewerkers in de sectoren techniek, industrie, energie en maritiem. Het bureau heeft een personeelsbestand van 250 vaste en meer dan 3.500 gedetacheerde medewerkers.