Samenwerking Fluxys en Gaz Métro in ontwikkeling LNG- en CNG-markt

Gaz Métro en Fluxys gaan hun knowhow uitwisselen in de optiek om de markten voor vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG) voor de industrie en de transportsector te stimuleren.

Trefwoorden: #CNG, #CO2 uitstoot, #Fluxys, #Gaz Métro, #gecomprimeerd aardgas, #LNG, #NOx uitstoot, #Quebec, #samenwerking, #vloeibaar gas

Lees verder

nieuws

( Foto: Gaz Métro )

ENGINEERINGNET.BE - De overeenkomst vormt het startpunt om tussen beide ondernemingen informatie en knowhow in verband met LNG en CNG uit te wisselen en meer bepaald op technisch, commercieel, contractueel, reglementair, fiscaal en administratief vlak.

Het Canadese Gaz Métro en Fluxys, met gemeenschappelijke aandeelhouder Caisse de Dépôt et de Placement du Québec, willen opportuniteiten onderzoeken om samen te investeren als er zich interessante projecten aandienen.

In het licht van de milieu-uitdagingen hebben Quebec en de Europese Unie ambitieuze doelstellingen vooropgesteld om de broeikasgassen te verminderen. Aardgas biedt concrete oplossingen om die uitdagingen aan te gaan.

Een keuze voor aardgas als brandstof, in plaats van petroleumproducten, heeft onmiddellijk de impact op de luchtkwaliteit en de gezondheid. De uitstoot van CO2 en NOx zijn beduidend lager en de hoeveelheden zwavel en fijn stof zijn verwaarloosbaar.