FEBEM Awards voor de eerste keer uitgereikt

Tijdens de algemene vergadering werden de laureaten voorgesteld van de allereerste editie van de FEBEM Awards. Er werden vier awards uitgereikt.

Trefwoorden: #Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, #Bruco Containers, #FEBEM, #FEBEM Awards, #Indaver, #Milieubedrijven, #REACT, #Recyca, #Veolia

Lees verder

Nieuws

( Foto: FEBEM )

ENGINEERINGNET.BE - Werner Annaert, Algemeen Directeur van FEBEM: “Via de FEBEM Awards willen we leden die innoveren, of die een positieve invloed uitoefenen op maatschappij, milieu of veiligheid, aanmoedigen en belonen.”

In de categorie Beste Innovatie/Milieuproject, vielen twee laureaten in de prijzen. Indaver overtuigde met zijn Molecule Management, waarbij waardevolle grondstoffen zoals zoutzuur, ijzeroxide en palladium uit afval worden gewonnen.

De tweede award was bestemd voor Recyca, dat een project rond Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) op poten zette. Want hoewel ze een waardevolle bron voor recyclage vormen, worden AEEA maar in beperkte mate ingezameld.

Bruco Containers wint de Award in de categorie Beste Sociaal Initiatief. Het bedrijf stelt personeel tewerk uit verschillende culturele achtergronden, en weet daar op een positieve manier mee om te gaan.

‘REACT’ van Veolia wist de Award voor het Beste Veiligheidsproject in de wacht te slepen. REACT staat voor een totaalaanpak die veilig gedrag beloont en die elke werknemer betrekt in het veiligheidsprogramma.


Over FEBEM vzw
Het is de Federatie van Belgische Milieubedrijven en vertegenwoordigt zo’n 220 privaatrechtelijke bedrijven actief in het materialenbeheer en de productie van groene energie uit materialen.