Aracadis aan de slag met groot project 'kustbescherming' in Colombia

Dit consortium adviseert het ministerie van Milieu in Colombia bij de ontwikkeling van een plan ter bescherming van de Colombiaanse kust, met een contractwaarde van 1,3 miljoen euro.

Trefwoorden: #Aqua y Terra, #Aracadis, #consortium, #Deltares, #erosie, #Fundación Herencia Ambiental Caribe, #kustbeschermingsproject, #kusterosie, #Royal HaskoningDHV, #Unesco-IHE, #Universidad del Norte

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Doel is een duurzame langetermijnvisie voor de bescherming en ontwikkeling van de Colombiaanse kustlijn te formuleren. Daarbij wordt rekening gehouden met klimaatverandering. 'Integrated Coastal Zone Management' en 'Building with Nature' vormen daarbij een leidraad.

Het consortium, onder leiding van consultancy- en ontwerpbureau Aracadis, adviseert het ministerie van Milieu (MADS) in Colombia bij de ontwikkeling van een kaderplan ter bescherming van de Colombiaanse kust.

Het Nederlands-Colombiaanse consortium bestaat uit: Royal HaskoningDHV, Deltares, Unesco-IHE, Universidad del Norte, Fundación Herencia Ambiental Caribe en Aqua y Terra.

Het project heeft een contractwaarde van 1,3 miljoen euro en neemt anderhalf jaar in beslag. Uniek aan dit masterplan is dat MADS en Nederland een gelijke financiële inbreng hebben.

Het Nederlandse deel komt vanuit het Transitiefaciliteitprogramma (TF), een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse ambassade in Bogotá voeren het programma uit.

Onder regie van RVO.nl en in samenwerking met Rijkswaterstaat, is het project het afgelopen jaar voorbereid en afgestemd op de behoefte van het Colombiaanse ministerie.

De Colombiaanse kust ondervindt ernstige erosieproblemen. Dit bedreigt vele ruimtelijke functies in de kustzone zoals wonen, toerisme en recreatie, natuur, havenactiviteiten en infrastructuur. Kusterosie is geen nieuw fenomeen, maar de laatste decennia lijkt het wel sterk toe te nemen. Maatregelen om erosie tegen te gaan, zijn wisselend toegepast en matig succesvol.

Om kusterosie tegen te gaan, geeft de Colombiaanse overheid de voorkeur aan een integrale kustzone benadering. Waar mogelijk kunnen maatregelen genomen worden volgens het Bouwen met de Natuur-principe.

Het consortium werkt de komende anderhalf jaar intensief samen met Colombiaanse stakeholders om tot een gedragen analyse, visie en maatregelenpakket te komen. Ook het identificeren van 3 pilotlocaties, een institutionele analyse en advies en capaciteitsversterkingsproject maakt onderdeel uit van de opdracht.