Klimaatmodellen houden geen rekening met koolstofopslag bodem

De chemische samenstelling van de bodem heeft minstens evenveel invloed op de koolstofopslag als het klimaat, en daar houden de huidige klimaatmodellen te weinig rekening mee.

Trefwoorden: #bodemonderzoek, #Chili, #co2-uitstoot, #Erick Zagal, #klimaatmodellen, #Pascal Boeckx, #Sebastian Doetterl, #UGent, #universiteit van Concepcion

Lees verder

research

( Foto: mtchm - Flickr )

ENGINEERINGNET.BE - Een internationaal team met onderzoekers, onder leiding van Pascal Boeckx en Sebastian Doetterl (UGent) en Erick Zagal van de universiteit van Concepcion in Chili, onderzocht hoe de interactie van het klimaat met verschillende types bodemmineralen bepaalt of koolstof in de bodem opgeslagen wordt of vrijkomt.

De onderzoekers analyseerden de bodem op verschillende plaatsen in Chili en Antarctica, met verschillende vegetatietypes.

Sebastian Doetterl: "Modellen om de impact van de klimaatverandering op de natuur te voorspellen, houden in het algemeen te weinig rekening met de rol van bodems om die impact te versterken of in te dijken. Klimatologische omstandigheden spelen zeker een rol, omdat ze onder meer invloed hebben op de groei van planten, die CO2 uit de lucht halen."

Maar het is de de bodem zelf die de hoofdrol speelt, meer specifiek de geochemie.

Neerslag en temperatuur werken namelijk in op bodemmineralen, die de koolstofopslag stabiliseren. De aanhechting van koolstof aan mineralen verhindert micro-organismen om de koolstof af te breken en CO2 te produceren, dat dan weer in de atmosfeer zou terechtkomen.

Als wetenschappers louter op klimatologische factoren focussen om de opname van CO2 te voorspellen, verliezen ze de belangrijke invloed van de geochemie uit het oog.

Doetterl: "Of klimaatverandering een invloed kan hebben op de koolstofopslag in de bodem, hangt dus af van de geochemische eigenschappen van de bodem, en de klimatologische omstandigheden waarin die zich ontwikkelden. Zo zal klimaatverandering in tropische gebieden, waar de bodem miljoenen jaren verwering achter de rug heeft en de mineralen weinig actief zijn, de koolstofopslag waarschijnlijk niet significant beïnvloeden."

Voor het eerst kan een nauw verband tussen geochemische en klimatologische factoren bij koolstofopslag aangetoond worden op grote schaal.


(bron: UGent)