Green Deal Duurzaam Stortbeheer officieel getekend

Rijksoverheid, provincies, stortplaatsexploitanten en brancheorganisaties spraken in deze deal af langjarig onderzoek te doen naar het verduurzamen van het storten van afval.

Trefwoorden: #afval, #afvalbeheer, #Duurzaam Stortbeheer, #ECN, #green deal, #RIVM

Lees verder

nieuws

( Foto: screen YouTube - ECN )

ENGINEERINGNET.NL - ECN en het RIVM ontwikkelden samen de beoordelingssystematiek die aan deze Green Deal ten grondslag ligt.

Onderzocht wordt of het mogelijk is om verontreiniging op de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Zo komt er een einde aan de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties en wordt het afvalprobleem niet doorgegeven aan toekomstige generaties.

Volgens de huidige regels wordt het afval in een stortplaats ‘ingepakt’ met een boven- en onderafdichting. Hierdoor kunnen verontreinigende stoffen niet naar de omgeving lekken.

Nadeel van deze werkwijze is dat de stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd.

Bij ‘duurzaam stortbeheer’ wordt afval op een innovatieve, natuurlijke manier afgebroken. In een stortplaats wordt het afval met water en lucht behandeld. De processen die dan optreden zorgen ervoor dat schadelijke stoffen worden afgebroken of zich binden aan het afval.

Nederland is het eerste land dat duurzaam stortbeheer op grote schaal inzet via pilots in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. De emissies naar bodem en (grond)water worden gecontroleerd en de resultaten worden getoetst aan gezamenlijk vastgestelde emissietoetswaarden.

Uniek aan het beoordelingssysteem is dat er rekening wordt gehouden met specifieke bodem-, grondwater- en stortplaatseigenschappen. Het beoordelingssysteem helpt de stortbranche ook om vooraf in te schatten of een locatie kansrijk is om Duurzaam Stortbeheer toe te passen.

Duurzaam stortbeheer kan landelijk een kostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s opleveren, omdat afval geen water- en gasdichte afwerking meer nodig heeft. Bovendien is het mogelijk om de stortlocaties een hoogwaardige nieuwe bestemming te geven.


(bron: ECN)