Cursus stoomt nieuwe generatie ‘dijktechnici’ klaar voor de toekomst

Gisteren ging de nieuwe opleiding Dijktechniek in Utrecht van start. Twintig cursisten krijgen een inleiding over dijken en les over grondeigenschappen en grondonderzoek.

Trefwoorden: #dijktechniek, #dijkversterkingen, #opleiding, #Rijkswaterstaat, #Wateropleidingen, #waterschappen, #waterveiligheid

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wateropleidingen )

ENGINEERINGNET.NL - De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een grote opgave op het gebied van waterveiligheid en dijkversterkingen.

De technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig.

Deze opleiding behandelt de technische kennis en inzichten die nodig zijn om het vakmanschap bij een dijkversterking op een goede manier uit te voeren.

Dit is de eerste integrale praktijkopleiding voor mensen die hun professionele kennis op het gebied van dijktechniek willen versterken. Het biedt kennis en inzicht in het functioneren van een dijk en plaatst specialistische onderwerpen in context.

De opleiding Dijktechniek is door Wateropleidingen ontwikkeld in samenwerking met specialisten van Waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen en aannemers. De aangewezen Raad van Advies bewaakt kwaliteit en inhoud van de opleiding. Deze specialisten vormen ook de begeleiding op de lesdagen.

De opleiding is bedoeld voor technische managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici.

Na deze opleiding bezitten de cursisten topkennis over dijktechniek. Eind december worden de eerste diploma’s uitgereikt.