Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

Dit betekent onder meer dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk.

Trefwoorden: #bruggen, #energieneutraal, #Minister Schultz van Haegen, #Rijkswaterstaat, #sluizen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Van Hattum en Blankevoort )

ENGINEERINGNET.NL - Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dat de infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat - wegen, vaarwegen en waterkeringen, sluizen en bruggen - in 2030 volledig energieneutraal draaien.

Rijkswaterstaat gaat met inzet van hun netwerken en areaal bijdragen aan de winning van duurzame energie en het gebruik van duurzame brandstof stimuleren. Ook gaat de beheerder van de Nederlandse infrastructuur innovaties aanjagen via de contracten met marktpartijen.

De weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking. Zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales en gemaaid bermgras wordt omgezet in groen gas.

Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van asfalt dat zorgt voor minder brandstofverbruik en op innovaties zoals een weg die de energie levert aan het verkeer dat er over heen rijdt.

Minister Schultz: “De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur staat wereldwijd in de top drie. Het is belangrijk dat we werken aan de infrastructuur van de toekomst. Innovaties bieden volop mogelijkheden om de infrastructuur slimmer en duurzamer te maken. Het levert niet alleen een goede doorstroming op de wegen op, maar ook een mooi en leefbaar land. Bovendien boren we nieuwe markten aan voor bedrijven met innovatieve oplossingen.”

Na de Ramspolbrug bij Kampen, voor zover bekend de eerste beweegbare brug ter wereld, die tijdens de hefbewegingen zelf alle energie opwekt die nodig is om te kunnen functioneren, worden bijvoorbeeld ook de Beatrixsluis bij Nieuwegein en de sluis bij Terneuzen energieneutraal. Bij de sluizen wordt de energie opgewekt bij het bewegen van de sluisdeuren.

Ook traject van de A6 bij Almere, dat tussen 2017 en 2020 wordt verbreed, wordt energieneutraal. In de buurt van het wegtraject worden zonnepalen geplaatst die net zo veel energie leveren als nodig is voor de verlichting en het verkeersmanagementsysteem op de weg.

Rijkswaterstaat gaat daarnaast samen met de markt nieuwe contracten ontwikkelen om met aannemers de toepassing van innovaties voor duurzaam materiaalgebruik en energieneutrale infrastructuur te stimuleren. Ook werkt de wegbeheerder aan ontwikkeling van asfalt met minder rolweerstand, dat zorgt voor een lager brandstofverbruik.

Verder kijkt Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden om in Nederland energieopwekkende wegen aan te leggen. Het gaat daarbij om het opladen van elektrische voertuigen via inductie, terwijl ze stilstaan of over de weg rijden.