Veiligheid en efficiëntie kegelschepen verhogen via informatiedeling

TNO heeft in de Amsterdamse haven een project opgestart in verband met het real-time delen van informatie van schepen, infrastructuur en bedrijfssystemen.

Trefwoorden: #aankomsttijd, #Amsterdamse haven, #Estimated Time of Arrival, #informatiedeling, #kegelschepen, #logistiek, #onderzoek, #TNO

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - In de havenregio Amsterdam valt winst te behalen in de logistieke keten van kegelschepen. Door informatie te delen over lading, positie en route, kunnen de aankomsttijden bij terminals en ligplaatsen worden voorspeld.

Dat leidt tot kostenbesparing, betere dienstverlening en minder druk op het milieu. Als schepen eerder zien waar ze moeten zijn en waar ze kunnen wachten, maken ze minder nautische bewegingen waardoor het risico op incidenten vermindert en de efficiëntie verhoogt.

In Amsterdam sloegen schippers (Bugro), bevrachters (Unibarge, Somtrans, TankMatch, Interstream Barging), surveyors (SGS, Saybolt), terminals (Vopak, Eurotank, Oiltanking), Havenbedrijf Amsterdam, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, branchevereniging BLN-Schuttevaer, digitaal dienstverlener UAB-Online (Advisor Software Solutions) en TNO de handen ineen om een eenvoudige applicatie te ontwikkelen voor de logistieke keten van kegelschepen.

In de zogenoemde demonstrator worden real-time scheepsbewegingen zichtbaar op een kaart van de Amsterdamse haven. De architectuur is gebaseerd op vier kaartlagen: een ligplaatsenkaart, een faciliteitenkaart, een scheepskaart en een steigerkaart.

Bovendien is er een eigen dashboard voor elk van de vijf stakeholders: terminal, bevrachter, havenbedrijf, veiligheidsregio en surveyor. Na aanvankelijke koudwatervrees, waren de reacties overwegend positief.

De ketenpartijen hebben ervaren dat ze baat hebben bij transparantie. De grootste meerwaarde voor surveyors is dat alle informatie nu beschikbaar komt in één systeem.

Om te beginnen is het belangrijk dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat de commerciële data vertrouwelijk wordt behandeld in de demonstrator. Door gebruik te maken van het IT-platform van TNO, kan deze laatste de privacy en wensen van deze partijen borgen en wordt alleen informatie zichtbaar die veilig kan worden gedeeld.

Slimme algoritmes verrijken de data die uit bestaande systemen worden opgehaald en gekoppeld. Er is dus geen extra data input vereist. De Estimated Time of Arrival (ETA) module geeft de verwachte aankomsttijd van schepen in de haven.

Dit verhoogt de efficiëntie in het havengebied door betere planningsmogelijkheden. De ligplaatsenmodule geeft in een grafiek de bezetting per ligplaats weer. Zo kan iedereen in één oogopslag zien waar plaats is om te wachten.


(bron en foto: TNO)