Eandis en Infrax werken aan integratie van beide werkmaatschappijen

Eandis en Infrax kijken met belangstelling uit naar de beleidsinitiatieven die minister Tommelein aankondigt om de sector van het distributienetbeheer in Vlaanderen verder te hervormen.

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #Eandis, #energie, #Fluvius, #Infrax, #integratie, #synergie, #werkmaatschappij

Lees verder

Techniek

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Zowel op het vlak van energie, kabeldistributie als riolering stellen zich meer en meer uitdagingen voor de netbeheerders op bovengemeentelijk vlak: de transitie naar hernieuwbare energie, de uitrol van digitale meters en slimme netten, de realisatie van smart cities, de uitbouw van een performant kabelnetwerk, ...

Eandis en Infrax zijn zelf al intens bezig om een gezamenlijke toekomst uit te tekenen. Die oefening kende eind vorig jaar een eerste mijlpaal met de oprichting van Fluvius, de dochteronderneming die zal instaan voor de uitrol van de digitale meters en waarin meerdere ondersteunende activiteiten zullen worden ingebracht.

Daarnaast werden ook andere synergievoordelen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat op jaarbasis minstens 100 miljoen euro bespaard kan worden door een volledige integratie van alle taken binnen Fluvius.

Een volledige integratie van de beide werkmaatschappijen in Fluvius wordt al enige tijd voorbereid. Dit proces is lopende, maar eventuele beslissingen hieromtrent komen de Raden van Bestuur van Eandis, Infrax en de vijftien regionale distributienetbeheerders (en dus de aandeelhouders-gemeenten) toe.

Zo laag mogelijke distributienettarieven zijn een prioritaire bezorgdheid van de netbeheerders. Er worden dagelijks inspanningen geleverd om de de eigen werkingskosten zo laag mogelijk te houden. Om die evolutie verder door te trekken, streven beide werkmaatschappijen dan ook naar verdere samenwerking.

De stijging van de distributienettarieven in de voorbije jaren werd dus niet veroorzaakt door de eigen werking van Eandis of Infrax. Dat is vooral een gevolg van de beleidskeuzes van de Vlaamse Overheid uit het verleden waarbij ecologische en sociale beleidsmaatregelen worden doorgerekend in de tarieven.

Beide werkmaatschappijen kijken er naar uit om in overleg met de Vlaamse Regering verder te werken aan de toekomst van de sector.