Circulaire economie lokt steeds meer arbeiders

Sectorfederatie Go4Circle meldt dat de werkgelegenheid in de recyclagesector de afgelopen vijf jaar een opmerkelijke groei kende. Vooral laaggeschoolde arbeiders krijgen er kansen.

Trefwoorden: #arbeider, #circulaire economie, #Go4Circle, #hergebruik, #jobs, #recyclage, #recyleren

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Go4Circle baseert zich op gegevens uit de periode 2011-2016 van het Paritair Comité 142, die als een representatief staal van de hele recyclagesector worden beschouwd.

Uit die cijfers blijkt dat de werkgelegenheid met 11,7% is gestegen, waarvan 6% in 2016. De groei is het opvallendst in de categorie “diverse materialen”, dit is de recyclage van kunststof, banden, glas en dergelijke (ruim 38% meer werknemers, waarvan een groot deel arbeiders).

De sterke stijging van de arbeidersaantallen de laatste jaren gaat in tegen de trend in nogal wat andere sectoren.

Werner Annaert, Algemeen Directeur van Go4Circle: “De recyclagesector als motor van de circulaire economie groeit gestaag, en biedt heel wat kansen aan laaggeschoolden. De tewerkstellingsgroei had trouwens nog groter kunnen zijn, want heel wat vacatures voor laaggeschoolden geraken moeilijk ingevuld.”

In de toekomst zou het aantal arbeidsplaatsen blijven stijgen. Ten minste, als België volop blijft inzetten op recyclage. Het Frans milieu-agentschap ADEME berekende dat de sortering en recyclage van 10.000 ton afval goed zou zijn voor 11 nieuwe fulltime jobs.