Ruimtevaarttechnologie biedt landbouw extra kansen

Milieuzorgen, duurzaamheids­vraagstukken, subsidies en een steeds groter groeiende papierwinkel maken landbouw steeds uitdagender, maar satellieten kunnen een oplossing bieden voor problemen.

Trefwoorden: #ESA, #kunstmanen, #landbouw, #Netherlands Space Office, #ruimtevaart, #ruimtevaarttechnologie, #satellieten

Lees verder

Nieuws

( Foto: AeroVision BV )

ENGINEERINGNET.NL - Kunstmanen als de Europese Sentinel-satellieten, ESA's SMOS en de aankomende Florescence Explorer (FLEX) bieden een enorme rijkdom aan informatie over de groei en gezondheid van gewassen.

Deze informatie kan gebruikt worden om landbouw efficiënter te maken. Maar deze data zijn slechts het begin. Willen ze echt nuttig en van echte waarde zijn voor boeren, dan moeten ze opgenomen worden in gebruiksvriendelijke applicaties.

“Er liggen overduidelijk een hoop kansen om aardobservatie meer en beter te benutten dan nu wordt gedaan”, stelt Ger Nieuwspoort, directeur van het Netherlands Space Office. “We zien bijvoorbeeld dat er een kloof is tussen de organisaties die de extreem geavanceerde satellieten ontwerpen en de mensen in het veld die te maken krijgen met agrarische subsidies. Ironisch genoeg worden de akkers van ruwe data juist in de wereld van de agricultuur niet goed genoeg omgeploegd.”

Ondanks de geringe grootte van Nederland is het één van de grootste (re-)exporteurs van landbouwproducten en voedsel. Daarnaast is Nederland één van de landen die het meest gebruik maakt van de steeds geavanceerdere technieken die de landbouw efficiënter en duurzamer maken.

Een recente workshop bij het Netherlands Space Office bracht talloze geïnteresseerde agrariërs, consulenten, wetenschappers en bedrijven die bruikbare producten maakt van ruwe data bij elkaar. “Dat bewijst dat aardobservatiedata niet alleen nuttig zijn voor wetenschappers en applicatiebouwers”, vindt Maurice Borgeaud, hoofd van ESA's afdeling voor aardobservatiewetenschappen, applicaties en klimaat. “Deze data spelen een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven en de economie.”

De Sentinel-missies betekenen een revolutie voor praktische toepassingen van satellietdata, zoals in de landbouw. Hun observaties zijn niet alleen accuraat en systematisch, maar zijn ook gratis te gebruiken. En ze blijven nog jaren binnenstromen. Weten dat je kan rekenen op continuïteit is van essentieel belang voor businessmodellen, investeringen en toekomstplannen.

“Aardobservatie-satellieten zoals SMOS en FLEX zijn ook belangrijk”, weet ESA's Susanna Mecklenburg. “Ze zijn in feite gebouwd voor de wetenschap, maar laten zien dat ruimtevaarttechnologie ook doorontwikkeld kan worden voor andere doeleinden.”

De duidelijke voordelen die aardobservatie sectoren als de landbouw kan bieden, zorgt voor een groei van bedrijven die zich specialiseren in het bedenken van toepassingen voor satellietdata. “Het meten van het vochtniveau in de grond, zoals SMOS ons laat doen, helpt boeren de watervoorraad inschatten”, weet Richard de Jeu van het Nederlandse bedrijf VanderSat.

“Bedrijven kunnen deze meetgegevens gebruiken om boeren te adviseren over irrigatie, hen te waarschuwen voor droogte en om gewasvoorspellingen te doen. De continue beschikbaarheid van deze data is onmisbaar voor zowel bedrijven als boeren”, aldus De Jeu.

“Satellieten worden steeds meer onderdeel van een geïntegreerd monitoringssysteem”, stelt workshop co-organisator Tamme van der Wal van AeroVision. “Onze workshop liet zien dat boeren, banken en overheidsdiensten daar allemaal van kunnen profiteren.”