Veiligheidsvoorschriften worden bewust genegeerd

Uit recent onderzoek van Manutan blijkt dat veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd. 41% geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden, 35% negeert deze bewust.

Trefwoorden: #Manutan, #preventie, #preventieadviseur, #veiligheid, #veiligheidsvoorschriften

Lees verder

Nieuws

( Foto: Manutan )

ENGINEERINGNET.BE - Naast een te hoge werkdruk, wordt door de medewerkers die de veiligheidsvoorschriften bewust weleens negeren, vooral ook benadrukt dat deze voorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken en daarom niet gehanteerd worden.

Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan: “Als het nut van de veiligheidsvoorschriften niet voldoende duidelijk is, gaan medewerkers ze als onnodig ervaren. Zeker wanneer onder tijdsdruk gewerkt wordt, schuift men voorschriften die tijd kosten makkelijker aan de kant.”

Die gemakzucht kan tot tal van gevaarlijke situaties leiden. Maar liefst 47% van de medewerkers op de werkvloer geeft aan dat hoge werkdruk soms voor onveilige situaties zorgt. Bovendien verklaart 39% wel eens een fout gemaakt te hebben door vermoeidheid veroorzaakt door te lang doorwerken.

Van Dijk: “Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever. Op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, moet er actief worden ingegrepen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat de werkdruk niet te hoog is, anderzijds door het belang van veiligheid veel duidelijker aan de orde te stellen.”

73% van de medewerkers op de werkvloer geeft aan na te denken over mogelijke gevaren en 38% stelt dat onderschatting van risico’s ongevallen kan veroorzaken. Een preventiemedewerker kan voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en uit de hand lopen door risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven.

Slechts 61% van de ondervraagden is een preventiemedewerker aanwezig. 18% weet niet eens zeker of er überhaupt een preventiemedewerker is. 38% van de medewerkers geeft aan gemaakte fouten lang niet altijd te rapporteren en 20% vindt het lastig een onveilige situatie te melden. Het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s is dus belangrijk.


Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 836 werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, werkplaatsen en op buitenlocaties in België.