Economische impact studie voor realisatie Einstein Telescope

Uit deze studie blijkt dat de eenmalige investering voor deze telescoop een forse impuls geeft aan de regionale economie en onder meer 500 banen creëert voor wetenschappers en technici.

Trefwoorden: #banen, #België, #Duitsland, #Einstein Telescope, #ETpathfinder, #Europa, #grensregio, #high-tech, #Nederland, #provincie Limburg, #technici, #Universiteit Maastricht, #wetenschappers, #zwaartekracht

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen video Provincie Limburg )

ENGINEERINGNET.BE - Vanwege de bijzondere bodemsamenstelling en de aanwezigheid van een aantal top onderzoeksinstituten en high-tech industrieën is de grensregio rond Zuid-Limburg één van de mogelijke locaties voor de Einstein Telescope in Europa.

De Nederlandse Provincie Limburg heeft nu een economische impact studie laten uitvoeren, met steun van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uit deze economische studie blijkt dat de Einstein Telescope, naast een stevige ‘wetenschappelijke casus’, ook een economische casus biedt voor Zuid-Nederland en het aangrenzende België en Duitsland.

De eenmalige investering in de infrastructuur is een forse impuls voor de regionale economie en creëert een structurele werkgelegenheid van 500 directe banen (wetenschappelijk en technisch) en 1150 indirecte banen (afgeleide economische effecten).

Het project is ook een grote impuls voor de wetenschappelijk instituten in de euregio en in de samenwerking met het bedrijfsleven in de hightech maakindustrie. Daarbij mag het project ook gezien worden als een icoon voor de regio en als impuls voor het trekken van talenten naar de exacte en technische wetenschappen in deze euregio.

Het rapport is ook een steun in de rug voor de lopende plannen voor het inrichten van een R&D Fieldlab in Zuid-Limburg, de ETpathfinder, waarvoor onder meer Europese middelen zijn toegezegd. Dit sluit ook aan bij de stappen die de Universiteit Maastricht zet met het oprichten van een instituut voor onderzoek naar zwaartekracht.

Het bestuur van de Nederlandse Provincie Limburg heeft zich met deze studie tot de Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gericht met een verzoek om volgende stappen te zetten in de voorbereidingen voor een bid en met een verzoek voor steun aan het project ETpathfinder.

De Minister heeft in een eerder verband aangegeven om de middelen in de huidige kabinetsperiode in te zetten voor de kandidatuur van de grensregio.