Nieuwe brug voor vlotter en veiliger verkeer in regio Brussel-Charleroi

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft in Sint-Pieters-Leeuw het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het kanaal naar Charleroi.

Trefwoorden: #Ben Weyts, #Brussel, #Charleroi, #Drie Fonteinenbrug, #RoyalHaskoning DHV, #Sweco, #Vlaamse Waterweg

Lees verder

Nieuws

( Foto: Royal HaskoningDHV )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe brug, geschikt voor vrachtverkeer en fietsers, en zal de verkeersdruk in de regio ontlasten en zorgen vooreen betere ontsluiting en verkeersveiligheid. Ook het watergebonden transport via de binnenvaart krijgt een stevige stimulans.

Royal HaskoningDHV tekende voor het architectonisch ontwerp van de brug, die in samenwerking met Sweco Belgium tot stand kwam, en in opdracht is van De Vlaamse Waterweg.

De Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw kampt met ernstige mobiliteitsproblemen. Het is een toegangsweg richting Brussel en richting de ring rond Brussel en en moet dagelijks een behoorlijke stroom aan personenwagens en vrachtverkeer verwerken.

De bedrijvenzone bij de ring rond Brussel is hierdoor bijzonder slecht ontsloten, omdat de vrachtwagens de site alleen kunnen bereiken via de verzadigde N6 én een aantal woonwijken.

Onlangs werd het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe brug die in het verlengde van de Drie Fonteinenstraat over het kanaal naar Charleroi zal worden aangelegd. De nieuwe brug geeft het vrachtverkeer een alternatieve route via de ring rond Brussel en via de rechteroever van het kanaal.

Tegelijkertijd wordt het kanaal naar Charleroi verder uitgebouwd als een watersnelweg. De brug maakt de aanleg van nieuwe kades en de uitbouw van een regionaal overslagcentrum mogelijk op de linkeroever van het kanaal.

Zo komen er meer mogelijkheden om goederen te vervoeren over het water. De nieuwe brug faciliteert de scheepvaart ook door de vrije doorvaarhoogte van wel 7m20, zodat de brug niet geopend moet worden voor schepen die willen passeren.

De werken voor de brug en de bijhorende ontsluitingswegen worden in twee fasen opgedeeld. In de eerste fase, die nu is gestart, worden de ophogingen gedaan op de linkeroever en worden er buffergrachten, fietspaden en wegen aangelegd.

In de tweede fase, die gepland is voor het najaar van 2019, volgen de bouw van de landhoofden op beide oevers, de bouw van de brug zelf en de aanleg van de ontsluitingswegen en fietspaden.

Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe brug in het najaar van 2021 in gebruik genomen worden.