Internationaal klimaatcongres voor havens staat in startblokken

In mei 2020 vindt in Rotterdam het eerste congres van World Ports Climate Action Program plaats, waar Europese en Amerikaanse havens aan deelnemen, zoals Antwerpen, Hamburg en Vancouver.

Trefwoorden: #CO2-reductie, #Havenbedrijf Rotterdam, #klimaatcongres, #scheepvaart, #World Ports Climate Action Program

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Het startsein voor het World Ports Climate Action Program (WPCAP) werd op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam in september 2018 gegeven.

Inmiddels hebben elf toonaangevende Europese en Amerikaanse havens zich bij het WPCAP aangesloten: Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Barcelona, Gotenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en New York & New Jersey. De havens werken aan plannen om CO2-uitstoot van de scheepvaart en havens te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Komend voorjaar wordt de balans opgemaakt van wat bereikt is en worden de resultaten gedeeld met geïnteresseerde havens, de scheepvaartsector, havensteden en nationale overheden. Ook moeten dan afspraken gemaakt worden over vervolgstappen.

De vijf werkgroepen van WPCAP die op dit moment maatregelen uitwerken kijken onder andere naar efficiency van het afhandelen van schepen in havens, het klimaatneutraal maken van het laden en lossen van schepen, walstroom en alternatieve brandstoffen.

Door kennis te delen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen en beleid te maken en de scheepvaartsector daarbij te betrekken, verwachten de havens meer concrete voortgang te boeken dan wanneer zij dat ieder voor zich doen.

De scheepvaartsector is bij uitstek internationaal. Europese of liefst mondiale samenwerking is dan ook nodig is om grote impact te hebben.

De projecten die nu in voorbereiding zijn om de industrie in de Rotterdamse haven te verduurzamen zorgen samen voor bijna 25% van de Nederlandse CO2-reductie in 2030, nog exclusief het stoppen met kolen voor elektriciteitsproductie.


Lydia Heida)

Een greep uit de genomen maatregelen:

  • Containerschepen varen op biobrandstof.
  • Schone schepen krijgen korting op het havengeld.
  • LNG wordt gestimuleerd omdat dit minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling geeft.
  • Implementatie software systeem Pronto voor snelle afhandeling van scheepvaart.
  • Elektrificatie van materiaal in containerterminals
  • Ligplaatsen voor binnenvaartschepen zijn voorzien van walstroom, om generatoren uit te faseren.
  • Binnenvaartschepen voorzien van verwisselbare elektrische batterijen om op te varen.