Europees actieplan voor betere veiligheidsinformatie over chemische stoffen

Onze chemiesector zet mee de schouders onder het actieplan van de Europese chemiefederatie Cefic om bedrijven te helpen de informatie in hun REACH-dossiers te checken en te optimaliseren.

Trefwoorden: #chemische sector, #essenscia, #REACH, #regelgeving

Lees verder

Nieuws

( Foto: UCB )

ENGINEERINGNET.BE - De REACH-wetgeving (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) verplicht ondernemingen om aan te tonen dat het gebruik van de chemische stoffen die ze in Europa produceren of invoeren veilig is voor mens en milieu.

Met dit meerjarig actieplan engageert de sector zich vrijwillig om in nauwe samenwerking met ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, na te gaan of voor bepaalde stoffen bijkomende testresultaten nodig zijn.

Het onlangs gelanceerde actieplan van Cefic biedt bedrijven een duidelijk beoordelingskader om de veiligheidsinformatie van hun geregistreerde stoffen zelf grondig te evalueren. Op basis van deze leidraad kunnen ondernemingen beslissen of hun registratiedossier een update nodig heeft volgens de laatste technische en wetenschappelijk ontwikkelingen.

Door hiervoor nauw samen te werken met ECHA wil de sector in alle transparantie mogelijke technische of wetenschappelijke discussies over bepaalde stoffen uitklaren en de kwaliteit van de REACH-dossiers verder verbeteren. Met de publicatie van jaarlijkse statusrapporten wordt dit proces nauwgezet opgevolgd.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “Met 7.100 registraties van meer dan 3.600 verschillende stoffen door bijna 800 bedrijven is de Belgische chemiesector een van de koplopers in Europa. Met dit actieplan tonen de ondernemingen nogmaals hun uitdrukkelijke engagement om te beantwoorden aan de strenge vereisten van ECHA.”

Het Europees agentschap ECHA maakte eerder deze week de timing bekend waarbinnen het alle REACH-registratiedossiers uitvoerig wil screenen. Voor stoffen in volumes van meer dan 100 ton per jaar zal dit gebeuren tegen 2023, voor stoffen in kleinere volumes is 2027 de deadline.

Sinds de invoering van de REACH-wetgeving in 2007 zijn intussen meer dan 22.000 chemische stoffen geregistreerd met voor elke stof de bijhorende wetenschappelijke data en testresultaten om een veilig gebruik te garanderen. Daarmee is de chemie-industrie een van de strengst gecontroleerde sectoren in Europa.


ACHTERGROND
Als sectorfederatie van de chemie en life sciences werkt essenscia sinds 2008 elke dag aan de correcte toepassing van REACH in België. Met meer dan 2.500 opleidingsuren per jaar via de VLARIP- en WALRIP-trainingsprogramma’s helpt de federatie bedrijven, vooral kmo’s, om de complexe REACH-wetgeving op een juiste manier te implementeren.